Ask a question in a Q&A session

DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är tillgänglig i Webex Meetings och Webex Webinars. Du kan använda Slido i Webex Meetings på version 41.6 och senare, i Webex Webinars på version 41.9 och senare webbplatser och i Webex Suite-mötesplattformen. DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido Omröstningar och frågor och svar i webbseminarier är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare, medan frågeformulär finns tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.

1

Skriv din fråga i panelen Frågor och svar .

2

(Valfritt) Välj Lägg till etikett och välj etiketten som anger vilket ämne dina frågor avser.

Etiketter är tillgängliga om mötesvärden har aktiverat dem för mötesdeltagare.

3

Välj om du vill skicka din fråga anonymt eller använda ditt namn:

  • Om du vill använda ditt namn väljer duoch välj ditt namn.
  • Om du vill skicka din fråga anonymt väljer duoch välj Anonym.

    Värden, medvärden och andra mötesdeltagare kan inte identifiera dig om du skickar din fråga anonymt.

    Om du inte ser alternativet Anonym har värden inaktiverat anonyma frågor.

4

Välj Skicka.

Om värden modererar frågor granskas frågorna först innan de går live så att alla kan se dem.


 

Om du behöver redigera eller dra tillbaka frågan väljer du .

Du har fem minuter på dig att redigera eller ta bort frågan efter att du har skickat den.

Om du ser meddelandet, Frågor stängda i Frågor och svar-panelen, har värden stängt Frågor och svar-sessionen för ytterligare frågor.