Ställa en fråga under en Frågor och svar session

Slido finns tillgängligt Cisco Webex Meetings version 41.6 och senare webbplatser. Funktionen är tillgänglig i en oberoende versionsperiod. Kontrollera status.webex.com/maintenance om den kommer att finnas tillgänglig på din webbplats. Du hittar versionen Webex Meetings du använder i Hitta ditt Cisco Webex Meetingsversionsnummer.

1

Skriv Frågor och svar i panelen.

2

(Valfritt) Välj Lägg till etikett och välj etiketten som anger vilket ämne dina frågor avser.

Etiketter är tillgängliga om mötesvärden har aktiverat dem för mötesdeltagare.

3

Välj om du vill skicka din fråga anonymt eller med ditt namn. För att använda ditt namn väljer du Anonym och väljer ditt namn.

Värden kan inte identifiera dig om du skickar in en fråga anonymt.

Om du inte ser alternativet Anonym har värden inaktiverat anonyma frågor.

4

Välj Skicka.

Om värden modererar frågorna granskas frågorna först innan de visas direkt så att alla kan se dem.


 

Välj om du vill redigera eller dra tillbaka frågan.

Du har fem minuter på dig att redigera eller dra tillbaka frågan efter att du har skickat den.

Om du ser meddelandet, Frågor som är stängda i Frågor och svar panelen, har värden stängt sessionen för Frågor och svar fler frågor.