Postavite pitanje na Q&A sesiji

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

1

U Q&A panelu otkucajte svoje pitanje.

2

(Opcionalno) Izaberite stavku Dodaj oznaku i odaberite oznaku koja označava na koju temu se vaša pitanja odnose.

Oznake su dostupne ako ih je domaćin sastanka omogućio učesnicima.

3

Odaberite da li želite da pošaljete pitanje anonimno ili koristeći svoje ime:

  • Da biste koristili svoje ime, izaberite i odaberite svoje ime.
  • Da biste anonimno poslali svoje pitanje, izaberite i odaberite opciju "Anonimno ".

    Domaćin, kohost i drugi učesnici neće moći da vas identifikuju ako svoje pitanje pošaljete anonimno.

    Ako ne vidite opciju "Anonimni ", domaćin je onemogućio anonimna pitanja.

4

Izaberite pošalji.

Ako domaćin moderira pitanja, pitanja se prvo pregledaju pre nego što krenu uživo da ih svi vide.


 

Ako je potrebno da uredite ili povučete pitanje, izaberite .

Imate pet minuta da uredite ili povučete pitanje nakon što ga pošaljete.

Ako vidite poruku, pitanja zatvorena u Q&A panelu, domaćin je zatvorio Q&A sesiju na još neka pitanja.