Oturumda soru S ve Y sorma

Slido , bir Webex Meetings . Slido'yu , Webex.9 ve sonraki sitelerde Webex 10.000 kullanıcıya kadar planlarda kullanabilirsiniz. Slido anketleri 10.000'e kadar katılımcı için kullanılabilirken sınavlar en fazla 5.000 kullanıcı için kullanılabilir.

1

Panelde S ve Y , soruyu yazın.

2

(İsteğe bağlı) Etiket ekle'yi seçin ve sorularının hangi konu başlığıyla ilgili olduğunu gösteren etiketi seçin.

Toplantı sahibi katılımcılar için bu etiketleri etkinleştirmişse etiketler kullanılabilir.

3

Sorusunu anonim olarak mı, yoksa adınız kullanarak mı gönderip göndermeycenizi seçin:

  • İsminizi kullanmak için, adını seçin ve seçin.
  • Sorusunu anonim olarak göndermek için İsimsiz'i seçin ve seçin.

    Toplantı sahibi, toplantı sahibi ve diğer katılımcılar, sorusunu anonim olarak gönderirsanız sizi tanımlayabilecektir.

    İsimsiz seçeneğini görmüyorsanız, oturum sahibi isimsiz soruları devre dışı bıraktırdı.

4

Gönder'i seçin.

Soru sahibi soruları moder ediyorsa sorular, herkesin göreceği şekilde canlı olarak başlamadan önce inceler.


 

Soruyu düzenlemeniz veya geri çekmeniz gerekirse öğesini seçin .

Soruyu gönderdikten sonra düzenlemek veya geri çekmek için beş dakika süreniz var.

Bu oturum panelinde Sorular kapatıldımesajını S ve Y toplantı sahibi oturumu S ve Y soruları için kapattı.