W przypadku subskrybowania usługi Webex przez dostawcę usług, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta dostawcy w celu uzyskania pomocy.

1

Przejdź do wiadomości Umieść kursor nad zdjęciem profilowym osoby, aby wyświetlić kartę kontaktu, a następnie wybierz Dołącz do osobistego pokoju spotkań.

Opcja Dołącz do osobistego pokoju spotkań nie jest wyświetlana na czyjejś karcie kontaktu, jeśli jego witryna Webex nie jest zarządzana w Control Hub ani połączona z aplikacją Webex.

Zamiast przewijać listę Wiadomości, możesz również zobaczyć czyjąś kartę kontaktową, wyszukując nazwisko tej osoby. W wynikach wyszukiwania umieść kursor nad zdjęciem profilowym osoby, aby wyświetlić kartę kontaktu.


 

Aby często dołączyć do spotkania w pokoju osobistym, przejdź do spotkania Spotkania i kliknij przycisk Dołącz do spotkania. Lista ostatnich spotkań w pokoju osobistym, do których dołączyłeś, pojawia się w obszarze Ostatnie pokoje osobiste. Kliknij łącze, aby dołączyć do spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Kliknij Użyj systemu wideo , aby połączyć się z systemem wideo .

4

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

1

Przejdź do wiadomości, długo naciśnij zdjęcie profilowe osoby, aby zobaczyć kartę kontaktu, a następnie dotknij łącza do pokoju osobistego.


 

Jeśli nie widzisz pokoju osobistego na karcie kontaktu, dotknij opcji People Insights , aby zobaczyć więcej informacji.

Informacje o pokoju osobistym nie są wyświetlane na czyjejś karcie kontaktu, jeśli ich witryna Webex nie jest zarządzana w Control Hub ani powiązana z aplikacją Webex.


 

Jeśli nie widzisz łącza do pokoju osobistego, dotknij opcji People Insights

Jeśli nie masz już zainstalowanej aplikacji Webex Meetings dla systemu Android, zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie.
2

Wybierz ustawienia urządzeń audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Dotknijaby połączyć się z systemem wideo.

1

Przejdź do wiadomościi dotknij zdjęcia profilowego osoby, aby zobaczyć kartę kontaktu. Następnie dotknijobok informacji o pokoju osobistym dotknij opcji Dołącz do spotkania.


 

Twoje spotkanie jest automatycznie encryped end-to-end.

Personal Room information

Informacje o pokoju osobistym nie są wyświetlane na czyjejś karcie kontaktu, jeśli ich witryna Webex nie jest zarządzana w Control Hub ani powiązana z aplikacją Webex.

Jeśli nie masz już zainstalowanej aplikacji Webex Meetings dla systemu Android, zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie.
2

Wybierz ustawienia urządzeń audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Dotknijaby połączyć się z systemem wideo.

Przejdź do wiadomościUmieść kursor nad zdjęciem profilowym osoby, aby wyświetlić kartę kontaktu, a następnie wybierzDołącz do pokoju osobistego.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane w trybie end-to-end.

Opcja Dołącz do pokoju osobistego nie jest wyświetlana na czyjejś karcie kontaktu, jeśli jego witryna Webex nie jest zarządzana w Control Hub ani połączona z aplikacją Webex.


 

Zamiast przewijać listę obszarów, możesz również zobaczyć czyjąś kartę kontaktową, wyszukując nazwisko tej osoby. W wynikach wyszukiwania umieść kursor nad zdjęciem profilowym osoby, aby wyświetlić kartę kontaktu.