Når du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren din, må du kontakte leverandørens kundestøtteteam for å få hjelp.

1

Gå til Meldinger, hold pekeren over personens profilbilde for å se kontaktkortet, og velg deretter Bli med i personlig møterom .

Alternativet Bli med i personlig møterom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-området ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.

I stedet for å bla gjennom Meldinger-listen kan du også se noens kontaktkort ved å søke etter denne personens navn. Hold pekeren over personens profilbilde i søkeresultatene for å se kontaktkortet.


 

Hvis du vil bli med i et møte i personlig rom som du ofte er med i, går du til Meetings Møter og klikker på Bli med i et møte. En liste over nylige møter i personlig rom som du har blitt med i, vises under Nylig brukte personlige rom . Klikk på koblingen for å bli med i møtet.

2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Klikk på Bruk videosystem for å koble til et videosystem .

4

Klikk på Bli med i møte .

1

Gå til Meldinger, trykk lenge på personens profilbilde for å se kontaktkortet, og trykk deretter på Personlig rom-koblingen.


 

Hvis du ikke ser Personlig rom på kontaktkortet, trykker du på Personinnsikt for å se mer informasjon.

Informasjon om personlig rom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-nettstedet ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.


 

Hvis du ikke ser Personlig rom-koblingen, trykker du på Personinnsikt

Hvis Webex Meetings-appen for Android ikke allerede er installert, blir du bedt om å installere den.
2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Trykk på for å koble til med et videosystem.

1

Gå til Meldinger, og trykk på personens profilbilde for å se kontaktkortet. Trykk deretter på ved siden av informasjonen om personlige rom, og trykk på Bli med i møte.

Informasjon om personlig rom

Informasjon om personlig rom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-nettstedet ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.

Hvis Webex Meetings-appen for Android ikke allerede er installert, blir du bedt om å installere den.
2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Trykk på for å koble til med et videosystem.

Gå til Meldinger, hold pekeren over personens profilbilde for å se kontaktkortet, og velg deretter Bli med i personlig rom.

Alternativet Bli med i personlig rom vises ikke på noens kontaktkort hvis Webex-nettstedet ikke administreres i Cisco Webex Control Hub eller er koblet til Webex.


 

I stedet for å bla gjennom Områder-listen kan du også se noens kontaktkort ved å søke etter denne personens navn. Hold pekeren over personens profilbilde i søkeresultatene for å se kontaktkortet.