När du prenumererar på Webex från tjänsteleverantör måste du kontakta din leverantörs kundtjänstteam för att få hjälp.

1

Gå till Meddelanden, håll muspekaren över profilbild för att se kontaktkort och välj sedan Delta personligt mötesrum.

Alternativet Delta personligt mötesrum visas inte i någons e-kontaktkort om Webex-webbplatsen inte hanteras i Control Hub eller länkas till Webex-appen.

I stället för att bläddra igenom din meddelandelista kan du även se kontaktkort genom att söka efter den personens namn. I sökresultaten håller du muspekaren över personens profilbild för att se kontaktkort.


 

Om du vill delta i ett möte i ett personligt rum som du deltar i ofta går du till Möten och klickar på Delta i ett möte Meetings. En lista över de senaste möten i personliga rum som du har anslutit till visas under Senaste personligarum. Klicka på länken för att delta i mötet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

3

Klicka på Använd videosystem för att ansluta till ett videosystem .

4

Klicka på Delta i möte .


 

Ditt möte krypteras automatiskt.

1

Gå till Meddelanden , tryck länge påpersonens e-profilbild att se kontaktkort och knacka sedan på länken till det personliga rummet.


 

Om du inte ser personliga rum i rummet i kontaktkort du People Insights för att se mer information.

Informationen om det personliga rummet visas inte i någons e-kontaktkort om Webex-webbplatsen inte hanteras i Control Hub eller länkas till Webex-appen.


 

Om du inte ser länken till det personliga rummet trycker du på People Insights

Om du inte redan har Webex Meetings-app för Android blir du ombedd att installeradet.
2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

3

Tryck för att ansluta till ett videosystem.

1

Gå till Meddelanden och tryck på personens e-profilbild att se kontaktkort. Tryck sedan bredvid informationen om deras personliga rum och tryck på Delta i möte .


 

Ditt möte justeras automatiskt.

Information om personligt rum

Informationen om det personliga rummet visas inte i någons e-kontaktkort om Webex-webbplatsen inte hanteras i Control Hub eller länkas till Webex-appen.

Om du inte redan har Webex Meetings-app för Android blir du ombedd att installeradet.
2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

3

Tryck för att ansluta till ett videosystem.

Gå till Meddelanden, håll muspekaren över personens profilbild för att visa kontaktkort och välj sedan Delta i personligt rum.


 

Ditt möte krypteras automatiskt.

Alternativet Delta i personligt rum visas inte i någons kontaktkort om deras Webex-webbplats inte hanteras i Control Hub eller länkas till Webex-appen.


 

I stället för att bläddra igenom din Rumslista kan du även se någons kontaktkort genom att söka efter den personens namn. I sökresultaten håller du muspekaren över personens profilbild för att se kontaktkort.