Rozpoznawanie gestów nie jest dostępne w spotkaniach rozpoczętych z przestrzeni Webex. Reakcje są widoczne w aplikacjach Webex i na urządzeniach obsługujących tę funkcję. Możesz także sprawdzić, czy ktoś zareagował w aplikacjach Webex.


Rozpoznawanie gestów jest domyślnie wyłączone. Możesz ją włączyć podczas spotkania, dotykając przycisku Reaguj w panelu sterowania połączeniami i włącz opcję Rozpoznawaj gesty.

1

Podczas spotkania podnieś rękę, klaskaj lub kciuk w górę lub w dół przed urządzeniem biurkowym. Na ekranie pojawi się licznik czasu potwierdzenia. Wstrzymaj swoją reakcję, aż odliczanie się zakończy. Jeśli zatrzymasz gest przed zakończeniem odliczania, nie zostanie uruchomiona żadna akcja.

Uczestnicy spotkania widzą klaskanie w dłonie, kciuki w górę lub w dół na ekranie oraz imię osoby, która zareagowała.

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie powiadomienie, że ktoś podniósł rękę. Powiadomienie z pełnym imieniem i nazwiskiem pojawia się przy pierwszym podniesionym rozdaniu.Ikona Podnieś rękę pokazuje, ile osób podniosło ręce.

2

Aby opuścić rękę, ponownie dotknij przycisku Reaguj i wybierz opcję Opuść rękę.