Rozpoznawanie gestów nie jest dostępne w przypadku spotkań rozpoczynających się od przestrzeni Webex. Reakcje są widoczne w aplikacjach Webex i na urządzeniach obsługujących tę funkcję. Możesz także sprawdzić, czy ktoś zareagował na aplikacje Webex.


Rozpoznawanie gestów jest domyślnie wyłączone. Możesz ją włączyć podczas spotkania, dotykając przycisku Reaguj w panelu sterowania połączeniami i włączając Rozpoznawanie gestów .

1

Podczas spotkania podnieś rękę, klaszcz lub pokaż kciuk w górę lub w dół przed urządzeniem biurkowym. Na ekranie pojawi się zegar potwierdzenia. Wstrzymaj swoją reakcję do zakończenia odliczania. Jeśli zatrzymasz gest przed zakończeniem odliczania, nie zostanie wykonana żadna akcja.

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie klaskanie w dłonie, kciuk w górę lub w dół oraz imię i nazwisko osoby, która zareagowała.

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie powiadomienie, że ktoś podniósł rękę. Powiadomienie z pełnym imieniem i nazwiskiem pojawia się przy pierwszym podniesionym rozdaniu.Ikona Podnieś rękę Pokazuje, ilu podniosło ręce.

2

Aby opuścić rękę, naciśnij ponownie przycisk Reaguj i wybierz Opuść rękę .