1

Otwórz Asystenta Google i kliknij Eksploruj.

2

Na pasku wyszukiwania wpisz Webex , a następnie naciśnij wynik Webex.

3

Dotknij opcji Odłącz.

Jeśli chcesz wykonać czynności wymagające połączenia konta, takie jak dołączenie do spotkania z urządzenia Google Home, możesz ponownie połączyć swoje konta.