1

Otvorite Google Assistant i dodirnite Explore.

2

Na traci za pretragu unesite Webex , a zatim dodirnite Webex rezultat.

3

Dodirnite Raskišivezu .

Ako želite da dovršite sve radnje koje zahtevaju povezivanje naloga, kao što je pridruživanje sastanku sa Google Home uređaja, možete ponovo povezati svoje naloge.