1

Öppna Google Assistant och knacka på UtforskaIkonen Utforska.

2

I sökfältet anger du Webexoch knackar sedan på Webex-resultatet.

3

Knacka Avlänka .

Om du vill slutföra åtgärder som kräver kontolänkning, till exempel att delta i ett möte från en Google Home-enhet, kan du länka dina konton igen.