1

Otvorite Google asistenta i dodirnite Istraži.

2

Na traci za pretraživanje unesite Webex , a zatim dodirnite rezultat Webexa.

3

Dodirnite Prekidanje veze.

Ako želite dovršiti radnje koje zahtijevaju povezivanje računa, kao što je uključivanje u sastanak s uređaja Google Home, možete ponovno povezati svoje račune.