Cisco Webex Meetings Aplikacja komputerowa

Przed rozpoczęciem

Aplikacja przed spotkaniem jest dostarczana domyślnie i jest automatycznie instalowana jako część pakietu aplikacji pulpitu. Jeśli więc administrator nie zmasuje wdrażania aplikacji klasycznej przed spotkaniem, zostanie ona zainstalowana automatycznie.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meeting.

2

Kliknij przycisk Aktualizuj, aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji klasycznej.

3

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz ikonę koła zębatego i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

Narzędzia zwiększające wydajność Cisco Webex

Jeśli administrator witryny opuści narzędzie Automatycznie uaktualnić narzędzia webex produktywności, gdy nowe wersje są dostępne niezaznaczone w administracji witryny webex lub Webex Control Hub, narzędzia zwiększające produktywność pozostaną w wersji WBS39.10. Administratorzy IT będą musieli regularnie wdrażać najnowszą wersję narzędzi zwiększających produktywność.

Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings firmy WBS39.10. Wersja narzędzi productivity tools dla komputerów Mac nie obsługuje już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z programu WBS41.2.

1

Jeśli witryna jest skonfigurowana do automatycznego aktualizowania do najnowszej wersji, użytkownicy zobaczą czerwoną kropkę widoczną w harmonogramie spotkania. Ponowne uruchomienie programu Microsoft Outlook spowoduje automatyczną aktualizację narzędzi zwiększających produktywność.

2

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, na wstążce Narzędzia domowe w programie Microsoft Outlook kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie > Więcej > Sprawdź dostępność aktualizacji w grupie Webex.


 

Jeśli dostępna jest aktualizacja, na zaplanowanym spotkaniu pojawi się czerwona kropka.

3

Kliknij pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji. Możesz kliknąć przycisk Aktualizuj lub poczekać, aż zostanie automatycznie zaktualizowana do najnowszej wersji.

1

Jeśli witryna jest skonfigurowana do automatycznego aktualizowania do najnowszej wersji, użytkownicy ponownie uruchamiający program Microsoft Outlook automatycznie zaktualizują narzędzia zwiększające produktywność.

2

Na wstążce Narzędzia domowe w programie Microsoft Outlook przejdź do witryny Cisco Webex i kliknij pozycję Więcej > Sprawdź dostępność aktualizacji .