Cisco Webex Meetings Aplikacja komputerowa

Przed rozpoczęciem

Aplikacja przed spotkaniem jest dostarczana domyślnie i jest automatycznie instalowana jako część pakietu aplikacji klasycznej. Jeśli więc administrator nie wdroży masowo aplikacji klasycznej przed spotkaniem, zostanie ona zainstalowana automatycznie.

1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meeting.

2

Kliknij przycisk Aktualizuj, aby uzyskać najnowszą wersję aplikacji komputerowej.

3

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz ikonę koła zębatego i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

Narzędzia zwiększające wydajność Cisco Webex

Jeśli administrator witryny pozostawi automatycznie uaktualnianie narzędzi Webex Productivity Tools, gdy nowe wersje będą dostępne, niezaznaczone w Webex Site Administration lub Webex Control Hub, narzędzia zwiększające produktywność pozostaną w wersji 39.10. Administratorzy IT będą musieli regularnie wdrażać najnowszą wersję narzędzi zwiększających produktywność.

Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczne wydanie narzędzi productivity tools dla komputerów Mac będzie 41.5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcjach w programie Outlook dla komputerów Mac począwszy od jesieni. Klienci programu Outlook z komputerami Mac, którzy chcą korzystać z Webex, powinni przejść do Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet od aplikacji komputerowej Webex Meetings. Productivity Tools nie obsługuje już integracji z IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype for Business od wersji 41.2.

1

Jeśli witryna jest skonfigurowana do automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji, użytkownicy zobaczą czerwoną kropkę widoczną na stronie Zaplanuj spotkanie. Ponowne uruchomienie programu Microsoft Outlook spowoduje automatyczne zaktualizowanie narzędzi zwiększających produktywność.

2

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, na wstążce Narzędzia główne w programie Microsoft Outlook kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie > Więcej > Sprawdź aktualizacje w grupie Webex.


 

Jeśli jest dostępna aktualizacja, czerwona kropka będzie widoczna na zaplanuj spotkanie.

3

Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje. Możesz kliknąć przycisk Aktualizuj lub poczekać, aż automatycznie zaktualizuje się do najnowszej wersji.

1

Jeśli witryna jest skonfigurowana do automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji, użytkownicy ponownie uruchamiający program Microsoft Outlook automatycznie zaktualizują narzędzia zwiększające produktywność.

2

Na wstążce Narzędzia główne w programie Microsoft Outlook przejdź do Cisco Webex i kliknij Więcej > Sprawdź aktualizacje .