Cisco Webex Meetings skrivbordsprogram

Innan du börjar

Appen före mötet tillhandahålls som standard och installeras automatiskt som en del av skrivbordsapppaketet. Om administratören inte massinstallerar skrivbordsappen före mötet kommer den att installeras automatiskt.

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Webex Meeting.

2

Klicka på Uppdatera för att få den senaste versionen av skrivbordsappen.

3

För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du kugghjulsikonen och klickar på Sök efteruppdateringar.

Cisco Webex Productivity Tools

Om din webbplatsadministratör lämnar uppgraderingen automatiskt av Webex produktivitetsverktyg när nya versioner är tillgängliga avmarkerade i Webex webbplatsadministration eller Webex Control Hub, kommer produktivitetsverktygen att förbli på version WBS39.10. IT-administratörer måste då regelbundet distribuera den senaste versionen av produktivitetsverktygen.

Stöd för Mac-produktivitetsverktyg avslutas

Den slutliga versionen av produktivitetsverktygen för Mac kommer att vara 41.5 eftersom Microsoft planerar att blockera blockering av tilläggsbaserade plugin-program på Mac Outlook från och med mitten av maj. Mac-baserade Outlook-kunder som vill använda Webex bör flytta till Cisco Webex Scheduler.

Webex produktivitetsverktyg är ett separat paket från skrivbordsprogrammet Webex Meetings från WBS39.10. Mac-versionen av produktivitetsverktygen stöder inte längre integreringar med IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer och Skype för företag från WBS41.2.

1

Om din webbplats är inställd på att automatiskt uppdateras till den senaste versionen kommer användarna att se en röd punkt som är synlig i Schemalägg möte. Om du startar om Microsoft Outlook kommer produktivitetsverktygen att uppdateras automatiskt.

2

För att söka efter uppdateringar manuellt från menyfliken Start i Microsoft Outlook klickar du på Schemalägg möte > fler > sök efter uppdateringar i Webex-gruppen.


 

Om det finns en uppdatering tillgänglig kommer en röd punkt att synas i Schemalägg möte.

3

Klicka på Sök efter uppdateringar. Du kan klicka på Uppdatera eller vänta på att den automatiskt ska uppdateras till den senaste versionen.

1

Om din webbplats är inställd på att automatiskt uppdatera till den senaste versionen kommer användare som startar om Microsoft Outlook automatiskt att uppdatera produktivitetsverktygen.

2

Från menyfliken Start i Microsoft Outlook går du till Cisco Webex och klickar på Mer > Sök efter uppdateringar.