Gdy zobaczysz przycisk Aktualizuj teraz w aplikacji klasycznej Spotkania, możesz przystąpić do aktualizacji do aplikacji Webex.

Możesz zaktualizować, gdy administrator udostępni Ci aktualizację i używasz wersji 41.10 lub nowszej. Aby dowiedzieć się, której wersji aplikacji klasycznej używasz, wybierz pozycję Ustawienia aplikacji > Informacje.

Po aktualizacji nie będziesz już mieć dostępu do aplikacji klasycznej Spotkania, ale pokażemy Ci, gdzie znaleźć wszystkie spotkania, nagrania i ustawienia w aplikacji Webex.

Dołączanie do sesji szkoleniowej Webex nie jest obsługiwane w aplikacji Webex, więc nadal korzystaj z Webex Training.

1

Kliknij pozycję Aktualizuj teraz w aplikacji klasycznej Spotkania.

Po zakończeniu aktualizacji zobaczysz nadchodzące spotkania. Są one wymienione w kalendarzu Spotkania aplikacji Webex.

Rozejrzyj się, aby przyzwyczaić się do interfejsu aplikacji i obejrzyj wideo, Spotkania aplikacji Webex, Wiadomości i Połączenia. Pokazuje funkcje i funkcjonalność aplikacji Webex, zaczynając od ustawienia ogólnych preferencji, a następnie przechodząc przez spotkania, wiadomości i połączenia.

2

Wszystkie preferencje dotyczące spotkań przeniesiono.


 

Aby uzyskać dostęp do ustawień w dowolnym momencie, kliknij swoje zdjęcie profilowe i przejdź doUstawień (Windows) lub Preferencji (Mac).

Ustawienia spotkania znajdziesz w obszarach Opcje Audio, Wideo, Powiadomieniai Dołącz .

3

Gdy nadszedł czas rozpoczęcia spotkania, dołącz do spotkania.

Dołącz do spotkania
4

Gdy wszystko będzie gotowe, zaplanuj spotkanie z kalendarza Spotkania lub rozpocznij spotkanie wpokojuosobistym.