Słownik danych inspekcji

Słownik danych inspekcji

Poniższe informacje zawierają szczegółowe informacje na temat pól, które są przechowywane dla każdego zdarzenia w dziennikach inspekcji administratora.

Poniżej znajdują się wartości w kolumnie Dane wyjściowe: