Iść do https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html aby uzyskać Windows, Mac, iPhone, iPad i Android.

Dla Webex w systemie Windows możesz wybrać instalację 32-bitową lub 64-bitową, sprawdź typ systemu, aby zobaczyć, której instalacji musisz użyć:

  • W systemie Windows 7 Menu startowe > Wszystkie programy otwarty Akcesoria, a następnie otwórz Narzędzia systemowe i wybierz Informacje o systemie.

  • W systemie Windows 8 lub Windows 10 w polu wyszukiwania okna wpisz informacje o systemie.

Dla Webex w przypadku komputerów Mac możesz również wybrać układ Mac OS Intel lub Mac OS Apple M1, instalację dla Webex, sprawdź typ systemu, aby zobaczyć, której instalacji użyć:

  • Otworzyć Menu jabłkowe, a następnie wybierz O tym Macu. w Przegląd poszukaj Procesor lub Chip i sprawdź, czy to Intel czy Apple.

Aby sprawdzić, czy możesz korzystać z aplikacji na swoim urządzeniu lub w przeglądarce internetowej, zaznacz Webex | Wymagania systemowe i polityka pomocy technicznej.