Motorul web este activat în mod implicit.

Citiți Cele mai bune practici pentru utilizarea motorului web pentru a afla mai multe despre funcțiile și limitările acceptate ale motorului web.

Puteți activa motorul web de la interfața web locală a dispozitivului. Citiți articolul Configurațiile dispozitivului pentru mai multe informații despre modul de accesare.

Când interfața web a dispozitivului este deschisă, selectați Settings (Setări) din fila Setup (Configurare) și alegeți următoarea configurație:

  • Configuration (Configurație) > WebEngine (Motor web) > Mode (Mod): alegeți On (Activat) pentru a activa motorul web.