Webový engine je ve výchozím nastavení zapnutý.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového enginu najdete v článku Osvědčené postupy pro používání webového enginu.

Webový engine můžete aktivovat v místním webovém rozhraní zařízení. Přečtěte si článek Konfigurace zařízení, kde najdete další informace o tom, jak získat přístup.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte možnost Nastavení na kartě Nastavění kartě, a zvolte následující konfiguraci:

  • Konfigurace > WebEngine > Režim: Vyberte Zapnuto pro aktivaci webového enginu.