Уеб двигателят е На по подразбиране.

Прочети Най-добри практики за използване на уеб машината за да научите повече за поддържаните функции и ограничения на уеб двигателя.

Можете да активирате уеб двигателя от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете Конфигурации на устройства статия за повече информация как да получите достъп до него.

Когато се отвори уеб интерфейсът на устройството, изберете Настройки под Настройвам раздел и изберете следното конфигурация:

  • Конфигурация > WebEngine > режим: Избирам На за да активирате уеб двигателя.