Webbmotorn är aktiverad som standard.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn.

Du kan aktivera webbmotorn i enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När du har öppnat enhetens webbgränssnitt väljer du Inställningar på fliken Konfiguration och sedan följande konfiguration:

  • Konfiguration > Webbmotor > Läge: välj för att aktivera webbmotorn.