Silnik sieciowy jest domyślnie włączony.

Zapoznaj się ze Sprawdzonymi procedurami dotyczącymi korzystania z silnika sieciowego, aby dowiedzieć się więcej na temat obsługiwanych funkcji i ograniczeń dotyczących silnika.

Silnik sieciowy można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty Ustawienia, Konfiguracja i wybierz następującą Konfigurację:

  • Konfiguracja > WebEngine > Tryb: Wybierz Wł., aby włączyć silnik sieciowy.