Vyžiadajte si inštalačné poverenia Webex LTI Legacy

Pomocou nasledujúcich krokov nainštalujte Webex LTI Legacy v Sakai 12.xa novšom.

Predtým ako začneš

Na dokončenie inštalácie musíte byť správcom Sakai a správcom webu Webex.
1

Ak ste existujúcim zákazníkom Webexu s aktuálnou registráciou Webex LTI Legacy, otvorte prípad podpory so spoločnosťou Cisco TAC a požiadajte o pomoc pri generovaní inštalačných poverení.

 • Ak ste novým zákazníkom Webexu a ešte ste nenastavili Webex LTI Legacy, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu pre úspech u zákazníkov.

2

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte Čo je nové vo Webex LTI.

Nakonfigurujte si svoju stránku Sakai

1

Prihláste sa do Sakai ako správca.

2

Ísť do Nastavenie pracoviska a vyberte názov triedy, do ktorej chcete nainštalovať Webex LTI Legacy.

3

Ísť do Informácie o lokalite > Spravovať nástroje a skontrolujte Externý nástroj.

4

Vyberte ďalej.

5

Pre Prispôsobte inštancie nástrojov, zadajte popisný názov pre Webex LTI Legacy. Napríklad, Webex.

6

Vyberte ďalej > Skončiť.

7

Na ľavom navigačnom paneli vyberte Webex > Upraviť a zadajte nasledujúce informácie:

 • Adresa URL vzdialeného nástroja— Zadajte Spúšťacia adresa URL LTI vám bolo poskytnuté.

 • Diaľkový kľúč nástroja— Zadajte Spotrebiteľský kľúč vám bolo poskytnuté.

 • Tajomstvo vzdialeného nástroja— Zadajte Zdieľané tajomstvo vám bolo poskytnuté.

 • Nastaviť text tlačidla— Zadajte názov, ktorý sa zobrazí v navigácii.

 • Zverejňovanie informácií o súpiske— Skontrolujte nasledujúce možnosti:

  • Odoslať mená do externého nástroja

  • Odoslať e-mailové adresy do externého nástroja

  • Umožnite externému nástroju načítať zoznam kurzov

8

Vyberte Možnosti aktualizácie.

Otvorí sa stránka, kde môžete nastaviť a používať Webex LTI Legacy.
9

Choďte na Nastaviť kartu, vyberte Povoliťa potom postupujte podľa pokynov na autorizáciu.