Konfigurera Webex Education-anslutningen

Använd följande steg för att installera Webex Education Connector i Sakai 12.x och senare.

Innan du börjar

Du måste vara en Sakai-administratör och Webex-webbplatsadministratör för att slutföra installationen.

1

Från din webbläsare går du till https://lti.educonnector.io/.

2

Ange följande information:

 • Fullständigt namn– Ange ditt för- och efternamn.

 • E-post – ange din administratörs e-postadress.

 • Företag– Ange namnet på din bank.

 • Webex-webbplats– Ange namnet på din Webex-webbplats. Ditt webbplatsnamn är texten i din Webex-URL före .webex.com. Om t.ex. din webbplats-URL https://myschool.webex.com/, är anger du my den.

 • LMS ...– Välj Sakai från listruta.

 • Sakai-webbplatsdomän– Ange URL:en till din Sakai-webbplats. Till exempel, myschool.sakai.com (exkludera https://).

 • Sakai-webbplatsenstidszon – välj tidszonen för din Sakai-webbplats från listruta.

3

Klicka på Nästa.


 

Anteckna din kundnyckel, din delade hemlighet och informationen om din LTI-registrerings-URL. Du behöver detta senare.

Konfigurera din Sakai-webbplats

1

Logga in som administratör på Sakai.

2

Gå till Installation av Worksite och välj namnet på den klass till vilken du vill installera Webex Education Connector.

3

Gå till webbplatsinformation för > hantera verktyg och kontrollera externt verktyg .

4

Välj Fortsätt.

5

Ange en beskrivande titel för Webex Education Connector för Anpassaverktygsinstanser. Till exempel Webex.

6

Välj Fortsätt > Slutför .

7

På den vänstra navigeringspanelen väljer du Webex > Redigera och anger följande information:

 • URL förfjärrverktyg – ange din LTI Launch-URL som du fick i steg 3 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Remote Tool Key(Fjärrverktygsnyckel) – Ange din kundnyckel från steg 3 i Konfigurera Webex EducationConnector.

 • Fjärråtkomstverktygshemlighet– ange din delade hemlighet från steg 3 i Konfigurera Webex Education-anslutningen.

 • Ställin knapptext – Ange ett namn som kommer att visas i navigeringsfältet.

 • Släppa lista över information– Kontrollera följande alternativ:

  • Skicka namn till externt verktyg

  • Skicka e-postadresser till externa verktyg

  • Tillåt det externa verktyget att hämta kurslistan

8

Välj Uppdatera Alternativ.

En sida öppnas där du kan konfigurera och använda Webex Education Connector.
9

Gå till fliken Installation, välj Auktorisera och följ sedan auktoriseringsstegen.

Aktivera webbplatsomfattande funktioner

1

Om du vill aktivera webbplatsomfattande funktioner för instruktörskonfiguration går du till fliken Installation och klickar på Gå tillAdministratörskonsol.

2

Välj de alternativ som du vill aktivera.

3

Klicka på Tillbaka till appen för att återgå tillWebex Education Connector när du är klar.