Rozloženie videa na výšku – iPhone


 

Zariadenia staršie ako iPhone 5s nepodporujú zobrazenia mriežky.

Rozloženie videa na výšku 1×2

Súčasne môžete sledovať až dve videá účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si nastavenia zobrazenia mriežky pre iPhone.

Rozloženie videa na výšku 2×2

Súčasne môžete sledovať až štyri videá účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 2×2 je predvolené rozloženie videa na výšku.

Rozloženie videa na šírku—iPhone

Rozloženie videa 2×2 na šírku

Súčasne môžete sledovať až štyri videá účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si nastavenia zobrazenia mriežky pre iPhone.

Rozloženie videa 3×2 na šírku

Súčasne si môžete pozrieť až šesť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 3×2 je predvolené rozloženie videa na šírku.

Rozloženie videa 3×3 na šírku

Súčasne si môžete pozrieť až deväť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov.

Rozloženie videa na výšku – iPad

Rozloženie videa na výšku 2×3

Súčasne si môžete pozrieť až šesť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si časť Nastavenia zobrazenia mriežky pre iPad.

Rozloženie videa na výšku 2×4

Súčasne si môžete pozrieť až osem videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 2×4 je predvolené rozloženie videa na výšku.

Rozloženie videa na výšku 3×7

Ak používate iPad Pro s 12,9-palcovým displejom, môžete si súčasne pozrieť až 21 videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si časť Nastavenia zobrazenia mriežky pre iPad.

Rozloženie videa na šírku – iPad

Rozloženie videa 3×2 na šírku

Súčasne si môžete pozrieť až šesť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si časť Nastavenia zobrazenia mriežky pre iPad.

Rozloženie videa 3×3 na šírku

Súčasne si môžete pozrieť až deväť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 3×3 je predvolené rozloženie videa na šírku.

Rozloženie videa 5×5 na šírku

Ak používate iPad Pro s 12,9-palcovým displejom, môžete si súčasne pozrieť až 25 videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Ak chcete prepnúť zobrazenie, pozrite si nastavenia zobrazenia mriežky pre iPad.

Nastavte rozloženie zobrazenia mriežky

Nastavte rozloženie zobrazenia mriežky, ktoré chcete použiť ako predvolené.

1

Klepnite nastavenie > Zvuk a video a prejdite nadol na Rozloženie videa na výšku a Rozloženie videa na šírku.

2

Vyberte rozloženia, ktoré chcete použiť pre orientáciu na výšku a na šírku.

Rozloženie videa na výšku – telefón s Androidom

Rozloženie videa na výšku 1×2

Prezerajte si až dve videá účastníkov súčasne. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov.

Rozloženie videa 2×2

Pozrite si súčasne až štyri videá účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 2×2 je predvolené rozloženie videa na výšku.

Rozloženie videa na šírku – telefón s Androidom

Rozloženie videa 2×2 na šírku

Pozrite si súčasne až štyri videá účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov.

Rozloženie videa 3×2 na šírku

Prezerajte si súčasne až šesť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 3×2 je predvolené rozloženie videa na šírku.

Rozloženie videa na výšku – tablet s Androidom

Rozloženie videa na výšku 2×3

Prezerajte si súčasne až šesť videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov.

Rozloženie videa na výšku 2×4

Pozrite si súčasne až osem videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov. Zobrazenie 2×4 je predvolené rozloženie videa na výšku.

Rozloženie videa na výšku 3×7

Prezerajte si súčasne až 21 videí účastníkov. Potiahnutím doľava zobrazíte ďalšie videá účastníkov.


 

Ak chcete použiť rozloženie videa 3×7 na výšku, vaše zariadenie musí mať procesor so 4 alebo viacerými jadrami a aspoň 3 GB RAM.

Rozloženie Portait videa – zložte a preklopte telefón

Rozloženie videa na výšku 3×4

Zobraziť až 12 účastníkov súčasne. Toto rozloženie funguje dobre so zariadeniami, ktoré majú skladacie obrazovky alebo ktoré sú väčšie ako priemerný telefón, no menšie ako priemerný tablet.

Rozloženie videa na šírku – zložte a preklopte telefón

Rozloženie videa 4×3 na šírku

Zobraziť až 12 účastníkov súčasne. Toto rozloženie funguje dobre so zariadeniami, ktoré majú skladacie obrazovky alebo ktoré sú väčšie ako priemerný telefón, no menšie ako priemerný tablet.

Rozloženie videa na šírku so zdieľaným obsahom – zložte a preklopte telefón

Rozloženie videa 3×3 na šírku

Keď niekto zdieľa obsah, zdieľaný obsah sa účastníkom zobrazí pod zobrazením mriežky. V zobrazení mriežky sa zobrazí až šesť účastníkov.

Nastavte rozloženie zobrazenia mriežky

Nastavte rozloženie zobrazenia mriežky, ktoré chcete použiť ako predvolené.


 
Rozloženie 4×3 a 3×4 pre zariadenia so sklopnými obrazovkami sa nastaví automaticky.
1

Klepnite nastavenie > Zvuk a video a prejdite nadol na Rozloženie zobrazenia mriežky.

2

Vyberte rozloženia, ktoré chcete použiť pre orientáciu na výšku a na šírku.