Portretni raspored video prenosa – iPhone


 

Uređaji stariji od iPhone 5-a ne podržavaju mrežne prikaze.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Istovremeno možete da prikažete do dva video prenosa učesnika. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste zamenili prikaz, pogledajte prikaz mreže za iPhone.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Istovremeno možete da prikažete do četiri video prenosa učesnika. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 2×2 je podrazumevani raspored video zapisa u u prenosu.

Landscape raspored video zapisa – iPhone

Raspored video zapisa u položenom režimu

Istovremeno možete da prikažete do četiri video prenosa učesnika. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste zamenili prikaz, pogledajte prikaz mreže za iPhone.

Raspored video zapisa u položenom režimu

Možete da prikažete do šest video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 3×2 je podrazumevani položeni raspored video zapisa.

Raspored video zapisa u položenom režimu

Možete da prikažete do devet video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.

Portretni raspored video zapisa – iPad

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Možete da prikažete do šest video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste prebacili prikaz, pogledajte podešavanja prikaza koordinatne mreže za iPad.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Možete da prikažete do osam video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 2×4 je podrazumevani u portretni raspored video zapisa.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Ako koristite iPad Pro sa ekranom od 12,9 inča, možete istovremeno da vidite do 21 video prenosa učesnika. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste prebacili prikaz, pogledajte podešavanja prikaza koordinatne mreže za iPad.

Vertikalani raspored video zapisa – iPad

Raspored video zapisa u položenom režimu

Možete da prikažete do šest video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste prebacili prikaz, pogledajte podešavanja prikaza koordinatne mreže za iPad.

Raspored video zapisa u položenom režimu

Možete da prikažete do devet video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 3×3 je podrazumevani položeni raspored video zapisa.

Raspored video zapisa u položenom režimu

Ako koristite iPad Pro sa ekranom od 12,9 inča, možete istovremeno da vidite do 25 video zapisa učesnika. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Da biste zamenili prikaz, pogledajte prikaz mreže za iPad.

Podešavanje rasporeda prikaz mreže rasporedu

Podesite raspored prikaz mreže koje želite da koristite kao podrazumevani.

1

Dodirnite "Podešavanja > audio i video" i iz listajte nadole do rasporeda video zapisa u ukrštanju i položenog video rasporeda.

2

Izaberite rasporede koje želite da koristite za portaitnu i položenu orijentaciju.

Raspored video zapisa u u portretu—Android telefon

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Prikažite do dva video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.

%1$s raspored video prenosa

Prikažite do četiri video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 2×2 je podrazumevani raspored video zapisa u u prenosu.

Raspored video zapisa u položenom režimu—Android telefon

Raspored video zapisa u položenom režimu

Prikažite do četiri video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.

Raspored video zapisa u položenom režimu

Prikažite do šest video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 3×2 je podrazumevani položeni raspored video zapisa.

Raspored video zapisa u u portretu—Android tablet

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Prikažite do šest video prenosa učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Prikažite video prenose do osam učesnika istovremeno. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika. Prikaz 2×4 je podrazumevani u portretni raspored video zapisa.

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Prikažite do 21 video prenosa učesnika u isto vreme. Prevucite nalevo da biste videli još učesnika.


 

Da biste koristili raspored video zapisa × 3×7, vaš uređaj mora da ima procesor sa 4 ili više jezgra i najmanje 3 GB RAM memorije.

Raspored video zapisa u portatu—Fold i okreni telefon

Raspored video zapisa u uspravnom režimu

Prikažite do 12 učesnika istovremeno. Ovaj raspored dobro funkcioniše sa uređajima koji imaju ekrane koji se sklapaju ili koji su veći od prosečnog telefona, ali su manji od prosečnog tableta.

Raspored video zapisa u položenog režimu—Fold i okreni telefon

Raspored video zapisa u položenom režimu

Prikažite do 12 učesnika istovremeno. Ovaj raspored dobro funkcioniše sa uređajima koji imaju ekrane koji se sklapaju ili koji su veći od prosečnog telefona, ali su manji od prosečnog tableta.

Raspored video zapisa u položenog režimu sa deljenim sadržajem—Fold i okreni telefon

Raspored video zapisa u položenom režimu

Kada neko deli sadržaj, deljeni sadržaj se pojavljuje ispod prikaz mreže za učesnike. Najviše šest učesnika se pojavljuje u prikaz mreže.

Podešavanje rasporeda prikaz mreže rasporedu

Podesite raspored prikaz mreže koje želite da koristite kao podrazumevani.


 
Rasporedi 4×3 i 3×4 za uređaje sa ekranima koji se sklapaju se automatski.
1

Dodirnite Podešavanja > audio i video zapis i iz listajte nadole do rasporeda prikaza koordinatne mreže.

2

Izaberite rasporede koje želite da koristite za portaitnu i položenu orijentaciju.