Enheter som är äldre än iPhone 5s har inte stöd för rutnätsvyer.

Stående videolayout – iPhone

1x2 stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se inställningarna för rutnätsvy på iPhone.

2x2 stående videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 2x2-vyn är standardlayout för stående video.

Liggande videolayout – iPhone

2x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se inställningarna för rutnätsvy på iPhone.

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

3x3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor.

Stående videolayout – iPad

2x3 stående videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy för iPad.

2 timmar, 4 stående videolayout

Du kan visa upp till åtta deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn dygnet runt är standardlayout för stående video.

3 timmar, 7 stående videolayout

Om du använder en iPad Pro med en 12,9-tums skärm kan du visa upp till 21 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy för iPad.

Liggande videolayout – iPad

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy för iPad.

3x3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

5 x 5 liggande videolayout

Om du använder en iPad Pro med en 12,9-tums skärm kan du visa upp till 25 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy för iPad.

Inställningar för rutnätsvy

Ställ in den rutnätslayout som du vill använda som standard.

iPhone

Tryck > ljud och video ochrulla ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

iPad

Tryck > ljud och video ochrulla ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

Stående videolayout – Android phone

1x2 stående videolayout

Du kan visa upp till två deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Om du vill växla visningen, se inställningarna för rutnätsvy för Android-telefon.

2x2 videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 2x2-vyn är standardlayout för stående video.

Liggande videolayout – Android phone

2x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till fyra deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy för Android-telefon.

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x2-vyn är standardlayout för liggande video.

Stående videolayout – Android Tablet

2x3 stående videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

2 timmar, 4 stående videolayout

Du kan visa upp till åtta deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. Vyn dygnet runt är standardlayout för stående video.

3 timmar, 7 stående videolayout

Du kan visa upp till 21 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.


För att använda den 3x7 stående videolayouten måste din enhet ha en processor med minst 4 kärnor och minst 3 GB RAM.

Liggande videolayout – Android-surfplatta

3x2 liggande videolayout

Du kan visa upp till sex deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.

3x3 liggande videolayout

Du kan visa upp till nio deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. 3x3-vyn är standardlayout för liggande video.

5 x 5 liggande videolayout

Du kan visa upp till 25 deltagarvideor samtidigt. Svep åt vänster för att se fler deltagarvideor. För att växla visningen, se Inställningar för rutnätsvy på Android-surfplattan.


För att använda den 5 x 5 liggande videolayouten måste din enhet ha en processor med minst 4 kärnor och minst 3 GB RAM.

Inställningar för rutnätsvy

Ställ in den rutnätslayout som du vill använda som standard.

Android-telefon

Tryck > ljud och video och rulla ner till Stående och liggande.

Android-surfplatta

Tryck > ljud och video och rulla ner till Stående och liggande.