Svaki izveštaj ima ograničenje od 20.000 događaja nadgledanja koje možete da izvezete. Ako vaša organizacija ima više od 20.000 događaja, možete da podesite datum ili filtere da biste smanjili broj događaja.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište na adresi https:/ admin.webex.com otvorite stranicu Rešavanje problema.

2

Izaberite karticu Administratorske aktivnosti.

Ovde možete filtrirati po određenim administratorima, opisima događaja ili resursima koji utiču na to. Takođe možete da smanjite opseg datuma da biste pronašli određene događaje.

3

Kliknite na dugme "Izvezi u CSV" da biste preuzeli evidencije u datoteku.

Više informacija o događajima u evidenciji aktivnosti potražite u članku Referenca događaja nadgledanja kontrolnog kontakta kontrolnog kontakta.