Šta ima novo

Sastanci 41.11 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Promena imena aplikacije

U sklopu napora za rebrendiranje, menjamo ime aplikacije iz Cisco Webex Meetings u Webex sastanci.

Poboljšanje mobilne aplikacije za sastanke

Napravili smo poboljšanja za "More Menu" u aplikaciji Mobile.

Sastanci 41.10 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Događaji- Poboljšanja ćaskanja panelista i učesnika

U iOS-u, učesnici mogu da ćaskaju sa pojedinačnim panelistima, svim panelistima i svima u Webex Događajima (novo). Panelisti mogu da ćaskaju sa svim panelistima i svima u događaju.

Podrška za 1080P Video zapis na sastanku

iOS aplikacije podržavaju primanje 1080p video zapisa na sastanku.

Podrška dostupna za nove iPhone modele

Webex sastanci su podržani na novim Apple iPhone uređajima. Korisnici će imati besprekorno iskustvo sa sastancima kada nadograde svoje uređaje na najnovije.

Podrška dostupna za Apple iOS 15

Webex sastanci će biti podržani na Apple iOS 15.

Sastanci 41.9 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Poboljšanje rasporeda video zapisa za tablet i iPad

iPad Pro i viši krajnji iPad uređaji sada mogu da uživaju u poboljšanim rasporedima video faze tokom svojih sastanaka.

Više informacija potražite u istaknutim funkcijama za ovu ispravku.

Podrška za Slido

iOS aplikacije sada podržavaju Slido.

Više informacija potražite u istaknutim funkcijama za ovu ispravku.

Imerzivno deljenje kao učesnika

korisnici iOS aplikacije mogu da prikaћu imerzivni deljeni resurs kao učesnika. Trenutno korisnici mobilnih aplikacija ne mogu da odaberu imerzivni deljeni resurs prilikom predstavljanja.

Više informacija potražite u istaknutim funkcijama za ovu ispravku.

Support Raise Hand in meetings breakout sessions

Kao i aplikacija na radnoj površini, iOS aplikacije sada podržavaju "Podigni ruku i donji deo ruke" u sesijama prekida.

 • Domaćini i kohosti mogu da smanje ruke svim učesnicima na istoj sesiji prekida.

 • Svi učesnici mogu da podignu i spuštaju sopstvene ruke na sednici prekida.

Više informacija potražite u članku Podizanje ruke u Webex sastancima i Webex događajima (novo).

Sprečavanje kohostova da slučajno okončaju sastanke

Kao i aplikacija na radnoj površini, iOS aplikacije su primenile poboljšanja korisničkog iskustva kako bi sprečile greške u instancama završetka sastanka.

Više informacija potražite u članku Interakcija tokom Webex sastanaka sa mobilnog uređaja.

Podrška za iOS 15

U okviru naše spremnosti za predstojeći iOS 15 apdejt, Webex Sastanci su sada podržani na iOS 15 (beta verziji), za one kupce koji bi želeli da počnu sa testiranjem ranije.

Sastanci 41.8 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Režim "Rame uz rame" za podršku za dvostruku kameru

Korisnici mogu da dele sadržaj uživo kroz zadnju kameru svog uređaja dok ostaju video učesnik kroz prednju kameru svog uređaja. Kada korisnici koriste režim "Rame uz rame" za dvostruku kameru, njihov video sa prednje i zadnje kamere se kombinuje sa jednim video zapisom jedan pored drugog. Ostali učesnici sastanka vide video učesnika koji je postavio prednji video i zadnji video korisnika jedan pored drugog u isto vreme.

Optimizacija tasterskih prečica

Korisnici uređaja iPad sada imaju pristup sledećoj osnovnoj funkcionalnosti sastanka putem tastature s tehnologijom Bluetooth:

 • Razmak– privremeno priguši ton ili nemuti

 • Shift + V– Započnite ili zaustavite video

 • Komanda + D– deljenje sadržaja

 • Komanda + P– prestanak deljenja

Pritisnite komandu tokom sastanka da biste videli listu tasterskih prečica.

Puna mobilna podrška za Webex Outlook programski dodatak

Puna mobilna podrška se sada dodaje za Webex Outlook programski dodatak. Korisnici sada mogu da zakažu sastanke direktno iz iOS Outlook aplikacija za mobilne uređaje.

Sastanci 41.7 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Poboljšano end-to-end šifrovanje

Slično radnoj površini, mobilni će takođe podržavati nultu pouzdanu bezbednost za sastanke i Webex sobne uređaje.


Ova funkcija će biti dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu.

Sinhronizacija faze sa mobilnog

Slično radnoj površini, domaćini i kohosti na mobilnoj aplikaciji mogu da prilagode binu prevlačenjem video zapisa učesnika u scenski prostor i sinhronizovanje bine koju će svi na sastanku videti.

Webex događaji za podršku do 10K korisnika

Slično radnoj površini, mobilna aplikacija će podržavati događaje (nove) sa do 10.000 učesnika, u zavisnosti od kapaciteta događaja.

Sastanci 41.6 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Poboljšanja iskustva pridruživanja gostu

Ova funkcija poboljšava iskustvo pridruživanja za gosta. Slično radnoj površini, mobilna aplikacija će takođe pojednostaviti tok pridruživanja gosta korisniku kada klikne na vezu da bi se pridružio sastanku.


Ova funkcija će biti dostupna u odloženom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu.

Klizanje integrisano u sastanke

Webex je integrisao Slido za mobilne korisnike da reaguju na Slido ankete i Q&A u okviru aplikacije "Sastanci".


Ova funkcija će biti dostupna u nezavisnom ciklusu izdavanja. Proverite status.webex.com/maintenance biste videli kada će biti dostupan na vašem sajtu.

Sinhronizacija faze sa mobilnog

Slično radnoj površini, domaćini i kohostovi na iOS mobilnoj aplikaciji mogu da prilagode binu prevlačenjem video zapisa učesnika na scenskom prostoru i sinhronizovanju bine koju će svi na sastanku videti.

Sastanci 41.5 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Zaustavljanje video zapisa sa mobilnih uređaja

Slično radnoj površini, domaćin sada može da zaustavi video zapis koji dolazi od učesnika.

PSTN za učesnike koji se pridružuju događajima (novo)

U događajima (novo)učesnici mogu da koriste PSTN za svoju audio vezu.

 1. Kao domaćin, možete da zakažete sastanak koji omogućava PSTN pozive.

 2. Kao učesnici (i domaćin i učesnici), možete da koristite opcije "Pozovime" ili "Pozovi me" kada se pridružite sastanku ili promenite vezu tokom sastanka.

Q&A, ćaskanje i anketiranje dodati u Webcast režim

U ovoj ispravci, ćaskanje, anketiranje i Q&A će biti dostupni krajnjim korisnicima tokom veb prezentacije u svim novim događajima. U aplikaciji za mobilne uređaje, ćaskanje, anketiranje i Q&A biće dostupni na samostalnoj web stranici.

Snimanje emisije kartica i skrivanje ponašanja za poravnavanje sa Veb aplikacijom

Mobilna aplikacija će se poravnati sa Web stranicom da bi prikažela ili sakrila karticu za snimanje, na osnovu opcija korisnika. Na primer, ako korisnik nema skladište za snimanje u oblaku, kartica za snimanje neće biti prikazana.

Ssupport rasporeda prikaza na sceni

Učesnici mobilnih telefona (i domaćin i učesnici) mogu da dodaju 'reflektor' određenom učesniku. Korisnik može da premesti video zapis učesnika u oblast bine (dodirom ili prevlačenjem i otpuštanjem). Ako je deljenje na aktivnom rasporedu zvučnika ili ispod nje, prevlačenje i otpuštanje će koristiti oblast srednje desnice kao binu, a deljenje korisnika ili aktivni zvučnik biće u oblasti srednje leve strane.

Sastanci 41.4 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Integracija SDK-a za Facebook portal pomoću pametne kamere

Učesnici na Facebook Portal uređajima sada će iskoristiti prednosti SDK poboljšanja Facebook kamere za bolji self-video doživljaj. Podrazumevano stanje kamere će biti "desktop mode", što omogućava optimizaciju prikaza kamere za učešće u sastanku.

podrška za host iPhone breakout room

Slično desktopu i Androidu, iOS korisnici će sada moći da hostuje i dodeljuje breakout sesije direktno iz svojih mobilnih aplikacija na svojim iPhone uređajima.

Podrška OS-u za 14.4 i 14.5 iOS

Sastanci na mobilnom sada zvanično podržavaju OS verzije iOS 14.4 i 14.5.

Sastanci 41.3 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Q&A dodat sastancima

Slično događajima, mobilni domaćini i učesnici sastanka sada će moći u potpunosti da učestvuju u Q&A sesijama.

iOS

Predsedni lobi na sastancima

Slično radnoj površini, mobilni korisnici će sada biti odvedeni u pred-sastanak u holu ako se domaćin još uvek nije pridružio zakazanom sastanku.

Otkrivanje prikaza aktivnog zvučnika


Prvobitno je preneto da će ova funkcija biti dostupna sa 41,3. Međutim, ona će biti dostupna u budućem ažuriranju.

Mobilni korisnici će sada videti jasan indikator ikone kako da dođete do aktivnog prikaza fokusiranog na zvučnik, radi boljeg otkrivanja.

Eskalacija SIP poziva na sastanke

Korisnici aplikacije Mobile Webex će iskusiti intuitivan prelazak na sastanak na mobilnoj aplikaciji "Sastanci", ako korisnik poziva odluči da premesti svoj SIP poziv na Webex sastanak.

Podrška učesnika prilagođenih rasporeda

Slično radnoj površini, učesnici mobilnih telefona će sada moći da izaberu željeni podrazumevani raspored (prikaz koordinatne mreže ili prikaz aktivnog zvučnika) za sopstveni sastanak. Nakon što ga izaberu, moći će ponovo da se prebacuju između različitih prikaza u bilo kom trenutku sastanka.

Podrška za slike profila za lokacije kojima upravlja kontrolno čvorište

iOS korisnici sada mogu da otpreme sliku profila direktno iz svojih mobilnih aplikacija kada su prijavljeni na webexWebex Webex lokacije kojima upravlja Webex Control Hub.

Prikaži samo video učesnike u prikazu koordinatne mreže za iOS

Slično radnoj površini, iOS učesnici će sada imati opciju da vide samo učesnike koji šalju video zapise dok su u prikazu koordinatne mreže. Učesnici koji nisu video zapisi i dalje će se pojaviti na listi učesnika.

Sastanci 41.2 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Podrška za registraciju sastanaka

Mobilni učesnici će sada moći da se registruju za sesije sastanaka direktno sa svog mobilnog uređaja, umesto da moraju da se kreću do radne površine ili laptop računara za tu radnju.

Poboljšanja rotiranja daljinskog upravljača

Za mobilne korisnike, rotirajuće i daljinske kontrole su premeštene sa trake aplikacije na deljeni ekran sadržaja.

Zvanična podrška Blackberry MDM-a

Zvanična podrška za mobilne aplikacije (iOS i Android) za Blackberry MDM SDK. Da bi pristupili ovim mogućnostima, klijenti moraju da se prijave za našu MDM zajednicu da bi usmerili pristup našoj aplikaciji "Sastanci" za Blackberry.

Režim kontrolisanog prigušivanja

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", mobilni domaćini će sada takođe moći da priguše i omame učesnike bez pitanja tih učesnika, ako administrator ima podešenu ovu mogućnost i ako je sastanak planiran sa uključenom ovom sposobnošću.

Prikaži video zapis na video uređajima

Prikažite video učesnike samo na video uređajima, svaki put kada su video uređaji upareni sa sastanka sa mobilnog. Trenutno dupliramo sastanak na oba uređaja, što troši i propusni opseg i CPU.

iOS 10 OS više nije podržan

U slučaju da ste propustili iOS 10 OS više neće biti podržana objava koja je stigla u 41.2 ažuriranju, Meetings više neće podržavati iOS 10 OS. Korisnici OS 10 više neće moći da instaliraju ili ažuriraju svoje verzije aplikacija "Sastanci". Nijedna funkcionalnost neće biti isključena. Međutim, više nećemo objavjati ispravke zakrpe ili ispravke specifične za ovu verziju operativnog sistema.

Podrška za slike profila za lokacije kojima upravlja kontrolno čvorište

iOS korisnici sada mogu da otpreme sliku profila direktno iz svojih mobilnih aplikacija kada su prijavljeni na webexWebex Webex lokacije kojima upravlja Webex Control Hub.

Prikaži samo video učesnike u prikazu koordinatne mreže za iOS

Slično radnoj površini, iOS učesnici će sada imati opciju da vide samo učesnike koji šalju video zapise dok su u prikazu koordinatne mreže. Učesnici koji nisu video zapisi i dalje će se pojaviti na listi učesnika.

Sastanci 41.2 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Poboljšanja rotiranja daljinskog upravljača

Za mobilne korisnike, rotirajuće i daljinske kontrole su premeštene sa trake aplikacije na deljeni ekran sadržaja.

Zvanična podrška Blackberry MDM-a

Zvanična podrška za mobilne aplikacije (iOS i Android) za Blackberry MDM SDK. Da bi pristupili ovim mogućnostima, klijenti moraju da se prijave za našu MDM zajednicu da bi usmerili pristup našoj aplikaciji "Sastanci" za Blackberry.

Podrška za registraciju sastanaka

Mobilni učesnici će sada moći da se registruju za sesije sastanaka direktno sa svog mobilnog uređaja, umesto da moraju da se kreću do radne površine ili laptop računara za tu radnju.

Režim kontrolisanog prigušivanja

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", mobilni domaćini će sada takođe moći da priguše i omame učesnike bez pitanja tih učesnika, ako administrator ima podešenu ovu mogućnost i ako je sastanak planiran sa uključenom ovom sposobnošću.

Prikaži video zapis na video uređajima

Prikažite video učesnike samo na video uređajima, svaki put kada su video uređaji upareni sa sastanka sa mobilnog. Trenutno dupliramo sastanak na oba uređaja, što troši i propusni opseg i CPU.

iOS 10 OS više neće biti podržan

Počevši od ispravke 41.2, sastanci više neće podržavati iOS 10 OS. Nijedna funkcionalnost neće biti isključena. Međutim, više nećemo objavjati ispravke zakrpe ili ispravke specifične za ovu verziju operativnog sistema.

Sastanci 41.1 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Neka se neko pridruži seansi prekida

Mobilni korisnici sada mogu da se pridruže svakoj sesiji prekida koju odaberu, ako domaćin to dozvoli, bez potrebe da prvo budu dodeljeni sesiji prekida.

Pomeranje ruke u interfejs za reakcije

Mobilni korisnici će sada videti da je funkcija podizanja ruke premeštena sa liste učesnika na vrh njihovog viška menija, radi lakšeg pristupa i otkrivanja. Pored toga, status podizanja ruke biće prikazan i u samo-video prozorima učesnika video zapisa.

Mogućnost skrivanja veze za sastanak za učesnike sastanka

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", ako administrator lokacije odabere da sakrije vezu za sastanak od učesnika, mobilna aplikacija će takođe izbeći prikazivanje veze sastanka sa učesnicima mobilnih telefona.


Učesnici mobilnih telefona u ranijim verzijama mobilne aplikacije i dalje vide vezu za sastanak, sve dok se njihove verzije mobilnih aplikacija ne nadograde na ovu verziju.

Poboljšanja pristupa ikoni kontrolne trake u susretu

Mobilni korisnici će videti neke od svojih ikona ili funkcija preraspoređenih tako da budu logičnije:

 1. Naslov sastanka će biti uporan ka vrhu ekrana, kako bi korisnik bio svestan u kom su susretu.

 2. Dugme za beleške će biti premešteno na glavnu kontrolnu traku, pored funkcije deljenog sadržaja.

 3. Webex pomoćnik će biti premešten na dno ekrana.

Zvanična podrška Blackberry MDM-a

Zvanična podrška za mobilne aplikacije (iOS i Android) za Blackberry MDM SDK. Da bi pristupili ovim mogućnostima, klijenti moraju da se prijave za našu MDM zajednicu da bi usmerili pristup našoj Webex Aplikaciji za sastanke za Blackberry.

Ako je vaš klijent Blackberry MDM korisnik i potreban mu je pristup SDK-u, pročitajte ovu vezu, koristite upravljanje mobilnim uređajima da biste konfigurisali sastanke.

Zatim potražite dodatna uputstva do ovog poštara: webex-mobility-ios-support@external.cisco.com

Poboljšanja liste učesnika

Mobilni korisnici će videti poboljšani raspored liste učesnika koji daje intuitivniji pristup funkcijama liste učesnika.

In-meeting media health quality indicator

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", mobilni korisnici će sada videti i indikator kvaliteta medija koji obaveštava učesnika o njihovim trenutnim uslovima ispunjavanja.

Podrška domaćina za pokretanje Facebook ili YouTube strima

Slično aplikaciji "Meetings desktop", iOS domaćini sada mogu da pokrenu strim na Facebook ili YouTube.

Više informacija potražite u članku Istaknute funkcije za ovu ispravku.

Podrška za pre dodeljivanje sesije prekida sastanaka

Mobilna podrška za uređivanje i ponovno korišćenje planiranog preddodloženje u okviru sastanka.

 • iPad host i cohosts sada mogu da iskoriste sesije prekidanja pre dodeljivanja koje je kreirao planer dok je bio na sastanku.

 • iPad host i cohost mogu ponovo da kreiraju i uređuju sesije prekida na osnovu ovog pre dodeljivanje. Oni opcionalno takođe mogu da se resetuju na podrazumevane vrednosti nakon upotrebe.

 • Ako je sesija prekida započeta, unapred dodeljeni učesnici će se automatski pridružiti sesiji prekida nakon što se pridruže sastanku. (uključuje ponovo povezane i ponovne slučajeve).

MDM podrška za konfigurisanje podrazumevanih željenih opcija zvuka

Administratori MDM Mobile sada mogu da koriste appconfig da bi postavili podrazumevanu željenu opciju zvuka (Koristite Internet za audio ili Pozovite me ili pozovite) za svoje mobilne MDM upravljane uređaje.

Sastanci 40.12 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Povraćaj podrške za domaćina

Ako je domaćin mobilnog sastanka napustio sastanak i premjestio svoju ulogu drugom domaćinu, taj mobilni domaćin sada može ponovo da uđe u sastanak na mobilnom telefonu i povrati svoju ulogu domaćina.

Poravnavanje animiranih reakcija u susretu sa aplikacijom na radnoj površini

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", mobilni će takođe podržavati animirane reakcije na sastanku.

Uklanjanje pozadinske buke sa sastanaka

Slično aplikaciji "Sastanci na radnoj površini", mobilni korisnici će sada moći da iskoriste našu novu funkciju otkrivanja i filtriranja pozadinske buke koja je objavljena za Desktop u 40.10.

Više informacija potražite u članku Istaknute funkcije za ovu ispravku.

Učesnici koji koriste pametni telefon i tablet imaće drugu ikonu liste učesnika

Prilikom prikazivanja liste učesnika, sada ćemo razlikovati učesnike koristeći Android i iOS telefon i tablet sa različitim ikonama. Svi učesnici širom platformi će videti ovu promenu.

Podrška za izvorni Apple ID tok prijavljivanja

iOS korisnici će sada moći da koriste svoj Apple ID za direktno prijavljivanje u svoju aplikaciju "Meetings", umesto da budu odvedeni u svoj mobilni pregledač radi prijavljivanja.

Dugačka tastatura za iPad da biste je otklonili

korisnici iPad-a će moći dugo da pritiskaju razmaknu traku svoje Bluetooth tastature da privremeno priguše ili omame.

Ako je korisnik u prigušenom stanju, dugački pritisak na razmaknicu će iskačući dijalog "govoreći" i do smestiti korisnika u privremeno nemušteno stanje. Kada korisnik pusti, automatski će ponovo biti privremeno prigušiti.

Ako je korisnik u prigušenom stanju, kratkim pritiskom na razmaknicu korisnik će biti nepromenljiv dok ponovo ne prisluškuje.

Ako je korisnik u nemutiranom stanju, kratko ili dugo pritiskanje razmaknica će privremeno prigušiti korisnika dok ponovo ne dodirne da bi se omamlio.

Airplay i Apple TV podrška

iOS korisnici sada mogu da strimuju svoj Sastanak (uključujući video i deljeni sadržaj) na svoj Apple TV ili druge uređaje sa omogućenom AirPlay tehnologijom kako bi preslikali ceo ekran svog iOS uređaja.

Više informacija potražite u članku Istaknute funkcije za ovu ispravku.

Dinamički zadatak u prekidu sesija za sastanke koji su počeli

iOS domaćini i kohostovi sada mogu da uklone ili pomere svoje učesnike između sesija prekida sastanka.

iOS učesnici sada mogu biti uklonjeni ili premešteni između sesija prekida sastanka nakon što počnu.

Sastanci 40.11 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Obavestite glavno dugme dostupno u holu za sastanke mobilne lične sobe

Učesnici mobilnih aplikacija koji čekaju u holu za sastanke lične sobe sada će moći da prisluškuju dugme da bi obavestili domaćina da čekaju, slično korisnicima aplikacija na radnoj površini.

Moderan prikaz redizajna mobilne stranice

Mobilni korisnici koji se kreću direktno do svoje lokacije (na primer, company.webex.com) iz mobilnog pregledača sada će videti modernizovano iskustvo. U sklopu ovog iskustva, nudimo novi znak koji je u toku kako bismo korisnicima dali pristup njihovoj ličnoj listi za sastanke. Korisnici će i dalje imati pristup svojim starim funkcionalnostima, uključujući liste javnih sastanaka.

Stari prikaz

Novi prikaz

iOS 14 Podrška za vidžet

Korisnici mobilnog iOS 14 OS-a sada će moći da koriste Vidžet za sastanke na ekranima svojih aplikacija za iPhone ili iPad. Korisničko iskustvo će se podudarati sa iskustvom našeg prethodnog vidžeta sa početnog ekrana.

iPhone 12 zvanična podrška

Apple-ovi novi iPhone 12 uređaji biće zvanično podržani u ovom ažuriranju.

Protresite telefon na sastanku da biste poboljšali sastanak

Pametno podešavanje zvuka sastanka - Dok su na sastanku, iOS korisnici sada mogu da protresu svoje telefone kako bi pokušali da poboljšaju svoje uslove kvaliteta zvuka. U ovom izdanju, tresanje telefona dok ste na VoIP internet zvuku automatski će vas prebaciti na PSTN audio (ali ne obrnuto).

Podrška za uređivanje imena profila i lozinke

Slično Androidu, iOS korisnici sada mogu da uređuju svoja imena i lozinku direktno iz svoje aplikacije.

Sastanci 40.10 za iOS


Više informacija o mobilnoj aplikaciji "Sastanci" potražite u mobilnoj aplikaciji "Sastanci".

Podrška za prikaz koordinatne mreže za do 5x5 (položeno) i 3x7 (uspravno)

Korisnici mobilnih aplikacija za sastanke sada će moći da iskuse 5x5 prikaz koordinatne mreže (položeni režim) i 3x7 prikaz koordinatne mreže (uspravni režim) na svojim tabletima, uključujući iPad i Chromebooks.

Napusti sastanak dok si u režimu samo za zvuk

Korisnici mobilnih aplikacija za sastanke sada će moći da napuste sastanak direktno sa ekrana mobilnog režima samo za zvuk, umesto da prvo izađu iz režima samo za zvuk.

Vežbe za panelistu u događajima

korisnici mobilnih aplikacija iOS Meetings sada će moći da učestvuju u vežbanju događaja direktno iz svoje mobilne aplikacije.

Redizajn pregleda gosta pre i posle sastanka i prikaz domaćina

U ovoj ispravki, iOS korisnici će videti redizajnirano iskustvo navigacije pre i posle sastanka u svojoj aplikaciji za mobilne sastanke. Numerisanje donjeg ekrana postaje kartica sa jasnim referencama na opciju "Početak", "Sastanci" i "Snimci". Pored brzog prevlačenja, korisnici mobilnih aplikacija mogu da tapnu direktno na željenu karticu da bi pristupili željenom ekranu.

Apple Watch Serija 5 u podršci za režim koji nije samostalni

Ovo je zvanični apdejt za podršku Apple Watch Seriji 5 u ne-samostalnom režimu.

Nastavi da šalješ video zapis dok si u režimu razdelnog ekrana

Kada iOS korisnici uđu u režim razdeljenog ekrana na multitask dok su još na sastanku, jedan od tih ekrana će sada podržati nastavak slanja i prijema video zapisa na sastancima.

Zvanična podrška za Apple Pencil iOS 14

iOS korisnici sada zvanično mogu da koriste svoju Apple Olovku za komentarisanje sadržaja direktno sa iOS uređaja, dok su na sastanku.

Podrška za samo-video u ogledalu

Korisnici mobilnih aplikacija sada mogu da preslikavaju svoj selfi video, uključujući i njihove virtuelne pozadine, slično korisnicima aplikacija na radnoj površini.

Microsoft Intune izvorna SDK podrška

Objavljujemo zvaničnu podršku za iOS mobilne aplikacije za Microsoft Intune SDK. Da bi pristupili ovim mogućnostima, korisnici moraju da se prijave za našu MDM zajednicu da bi direktno pristupili aplikaciji "Sastanci" za Microsoft Intune.

Više informacija potražite u članku Korišćenje upravljanja mobilnim uređajima za konfigurisanje Cisco Webex sastanaka .

Zatim potražite dodatna uputstva do ovog poštara: webex-mobility-ios-support@cisco.com.

Dodatne reakcije dostupne u okviru događaja i obuke

korisnici iPad-a će imati pristup dodatnim ikonama "reakcije" dok su na sastanku, događaju ili obuci. Ove reakcije će biti prikazane ostalim domaćinima i učesnicima sastanka.

Prilagođena virtuelna pozadina je onemogućena

Da su lokacije klijenata prethodno onemogućile otpremanje slika, korisnici iOS-a bi onemogućili prilagođeni izbor virtuelne pozadine. Međutim, oni su i dalje mogli da nastave da koriste svoje zamagljene pozadine. Počevši od ispravke 40.10, poravnaćemo se sa ostalim platformama i onemogućiti podršku za zamagljivanje pozadine ako su virtuelne pozadine uopšte onemogućene.

Rešeni problemi

Pogledajte otvorene i rešene greške za najnovija izdanja "Sastanci" za listu otvorenih i rešenih grešaka u najnovijim izdanjima i da li su neke uticale na Webex Mobile aplikaciju za iOS.

Ispravke grešaka u verziji 10.5

Broj bube

Opis

CSCvh68830

Rešen je problem na zaključanom ekranu gde bi rotiranje prikaza rezultiralo prikazivanjem video zapisa korisnika naopačke.

CSCvh54141

Otklonjen je problem zbog kojeg bi video zapis prestao da se prikazuje nakon izlaska iz režima punog ekrana u programu TelePresence.

Ispravke za greške u verziji 10.2

Broj bube

Opis

CSCvh68830

Otklonjen je problem u iPhone-u gde bi se video pojavio naopačke ako bi ekran ajfona bio zaključan u portretnom prikazu, a telefon rotiran u lanscape prikaz.

CSCvh54141

Otklonjen je problem zbog kojeg je video zapis prazan nakon izlaska video zapisa preko celog ekrana na uređaju povezanom sa TelePresence- om.

Ispravke za greške u verziji 10.2

Broj bube

Opis

CSCvg71888

Otklonjen je problem sa video povratnim pozivom gde je video ekran na iPhone telefonu bio prazan ako je korisnik bio jedina osoba na sastanku i pokušao je da se javi video zapisom.

CSCvg95466

Otklonjen je problem zbog kojeg bi se video zapis korisnika zamrzao nakon rotiranja iPad-a iz uspravnog u položeni režim.

CSCvg99203

Otklonjen je problem zbog kojeg poruka "Deljeni sadržaj nije podržan" pogrešno je prikazana kada je iPhone prikazivao deljeni sadržaj.

CSCvg69869

Otklonjen je problem prilikom deljenja fotografije, a zatim uključivanja video zapisa, gde nije poslat video zapis o sebi korisnika.

CSCvg80982

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da uvećaju prozor za deljenje (dok dele PPT) nakon prelaska sa deljenog na video zapis, položeno na portret, a zatim da se vrate na deljeni resurs da bi se uvećali.

Ispravke za greške u verziji 10.1

Broj bube

Opis

CSCvf39162

Otklonjen je problem zbog kojeg Uslovi korišćenja usluga nisu lokalizovani u japanskom okruženju Webexa za iPhone.

CSCvf39150

Otklonjen je problem zbog kojeg stranica "Licence trećih strana" nije lokalizovana u Webexu za iPhone u japanskom okruženju.

CSCvf39130

Otklonjen je problem zbog kojeg opcija "ID učesnika" nije lokalizovana u Webexu za iPhone u japanskom okruženju.

Ispravke za greške u verziji 9.7

Broj bube

Opis

CSCvc16985

Otklonjen je problem zbog kojeg bi, na iPhone uređajima, Webex aplikacija postala nestabilna nakon što je korisnik prisluškivao dugme "Pozovi", a na iPad uređajima "Učitavanje" bi se ukratko prikazalo, ali ne bi otvorilo prozor "Učesnik poziva".

CSCvb88866

Otklonjen je problem zbog kojeg je poziv u nizu pogrešno oblikovan za sastanke u ličnoj sobi.

CSCvc17144

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnicima bilo dozvoljeno da se kreću do stranica za prijavljivanje ili pridruživanje sastanku kada je preklapanje stranice "Postavke" trenera Marksa još uvek bilo vidljivo.

HD0009322079

Otklonjen je problem zbog kojeg TelePresence uređaji nisu mogli da vide korisnika iOS uređaja, zbog ograničenja od 90p koje je postavio Apple koristeći mobilnu uslugu. Sada kada je ograničenje uklonjeno, Sastanci 9.7 podržavaju veće od 90p, a Sastanci 9.6 i novije verzije podržavaju veći od 90p na WBS31 i kasnijim sajtovima.

Ispravke za greške u verziji 9.6

Broj bube

Opis

CSCvb83853

Otklonjen je problem zbog kojeg bi se aplikacija za telepresence zamrzla u poslednjem kadru video zapisa kada je učesnik sastanka na iOS uređaju poslao video zapis dok je aplikacija za sastanak bila u pozadini.

CSCvb81674

Otklonjen je problem zbog kojeg bi aplikacija za sastanak ponekad pokazala poruku "Ne možete da delite sadržaj sa mobilnog uređaja jer je sesija prekida u toku" prilikom deljenja sadržaja sa iOS uređaja u Centru za obuku.

CSCvb81547

Otklonjen je problem zbog kojeg će aplikacija postati nestabilna kada je domaćin završio sastanak nakon prekida poziva iOS aplikacije prilikom prikazivanja liste učesnika.

CSCvb81356

Otklonjen je problem u iOS-u 8 gde bi aplikacija postala nestabilna prilikom deljenja sa iPhone-a i korisnik bi tapnuo više na listu učesnika.

CSCvb79537

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici koji koriste iOS uređaj nisu mogli da vide deljene dokumente nakon što je aplikacija za sastanke na radnoj površini podelila Webex datoteku za snimanje (WRF).

CSCvb68619

Otklonjen je problem prilikom deljenja sa iPhone telefona gde se poruka za nadogradnju sa W11 lokacije sa slabim dodirom na premijum lokaciju ne prikazuje.

CSCvb67077

Otklonjen je problem u T31R2SP8 gde video ne bi radio na iOS uređaju kada se pridruži sastanku lične sobe čiji je domaćin telepresija.

WO000000122202

Otklonjen je problem zbog kojeg video zapis snimljen na snimku neće biti prikazan prilikom korišćenja iPad-a za pridruživanje sastanku.

Ispravke za greške u verziji 9.5

Broj bube

Opis

CSCva25257

Rešen je problem zbog kojeg bi se domaćin pridružio sastanku koristeći iPhone i koristio mrežno snimanje (NBR), ali server ne bi primio NBR audio.

CSCuz75441

Rešen je problem zbog kojeg funkcija "Priguši ton" pri unosu za povratak poziva nije radila.

Podržani uređaji i operativni sistemi

Više informacija o uređajima za podršku, jezicima i funkcijama za mobilnu aplikaciju Webex Meetings potražite u članku: Podrška za mobilnu aplikaciju"Sastanci".

Poznati problemi i ograničenja

Više informacija o poznatim pitanjima i ograničenjima za mobilnu aplikaciju "Sastanci" potražite u članku: Podrška za mobilnu aplikaciju"Sastanci".