Potreban vam je lokalni korisnik na uređaju da biste:

 • Proširite korisničko sučelje pomoću kontrola u prostoriji.

 • Proširite korisnički interfejs da biste uključili video izvore koji su povezani preko spoljašnjeg Cisco TelePresence video prekidača.

 • Omogućite korisnicima pristup veb interfejsu ili API-ju uređaja bez prijavljivanja preko Kontrolnog centra.

Lokalnim korisnicima možete da upravljate sa stranice Lokalni korisnici na veb interfejsu uređaja. Ovde su navedeni svi lokalni korisnici, a možete da vidite koje su korisničke uloge dodeljene korisniku.

Samo administratorski korisnik ima privilegije da kreira i briše korisnike.

Pregled korisničkih uloga

Korisnici sa ulogom administratora mogu:

 • Imajte neograničen pristup lokalnom veb interfejsu uređaja.

 • Pristupite API-ju preko SSH-a, serijske veze ili http-a (S).

 • Kreirajte i upravljajte korisnicima ulogama Integratori RoomControl.

Korisnici sa ulogom Integratora mogu:

 • Pristupite lokalnom veb interfejsu uređaja. Integrator ima isti pristup kao i administratorski korisnik, osim kreiranja novih korisnika.

 • Pristupite API-ju preko SSH-a, serijske veze ili http-a (S).

Korisnici sa RoomControl ulogom mogu:

 • Pristupite uređivaču kontrole u prostoriji i odgovarajućim razvojnim alatima na veb interfejsu, da biste kreirali ekstenzije interfejsa osetljivog na dodir (kontrole u prostoriji).

 • Pristupite API naredbama koje su potrebne za kreiranje ekstenzija interfejsa osetljivog na dodir.

Korisnik sa korisničkom ulogom može:

 • Obavi pozive i pretraži listu ljudi.

 • Izmenite nekoliko podešavanja, na primer, podesite jačinu zvuka zvona i podesite format vremena i datuma.

Kreirajte lokalnog korisnika

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi.

2

Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

3

Idite na Bezbednost > Lokalni korisnici na veb interfejsu uređaja.

4

Unesite korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja za unos i izaberite korisničku ulogu za korisnika. Kliknite na Kreiraj korisnika.

Novi korisnik se pojavljuje na listi korisnika na stranici Lokalni korisnici.

Izbrišite lokalnog korisnika

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi.

2

Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

Ako ste podesili administratora za uređaj, možete da pristupite naprednim podešavanjima direktno otvaranjem veb pregledača i upisivanjem http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Idite na Bezbednost > Lokalni korisnici na veb interfejsu uređaja.

4

Kliknite na Izbriši korisnika i potvrdite svoj izbor.