Možete da pozovete nekoga sa liste omiljenih lokacija, nedavnih stavki ili kataloga. Njihov broj možete uneti i u polje "Pretraži" ili "Biraj".


Pretraživanje kataloga vraća najviše 100 stavki.

Možete pozvati samo jednu osobu ili salu za sastanke u isto vreme sa vašeg desk uređaja.

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete sa početnog ekrana izabrati stavku "Poziv".

2

Tapnite na stavku "Omiljene lokacije", "Nedavne" ili "Direktorijum".

3

Izaberite kontakt i dodirnite zeleno dugme "Pozovi".

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete sa početnog ekrana izabrati stavku "Poziv".

2

Idite na opciju "Omiljene lokacije ", "Nedavne" ili "Direktorijum" i izaberite kontakt sa liste da biste otvorili meni "Poziv".

3

Tapnite na još (···· i Uredi i pozovi. Otvoriće se meka tastatura i možete izvršiti potrebne promene.

4

Kada uredite stavku, pritisnite zeleno dugme "Pozovi".

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete izabrati stavku "Poziv" sa početnog ekrana i tapnuti na polje "Pretraži".

2

Otvoriće se meka tastatura i možete otkucati ime, broj ili video adresu kontakta. Takođe možete uneti video adresu da biste se pridružili ili započeli planirani sastanak. Dodirnite zeleno dugme "Pozovi" da biste ga pozvali.

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete sa početnog ekrana izabrati stavku "Poziv".


2

Tapnite na stavku "Omiljene lokacije", "Nedavne" ili "Direktorijum".


3

Izaberite kontakt i dodirnite zeleno dugme "Pozovi".

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete sa početnog ekrana izabrati stavku "Poziv".


2

Idite na opciju "Omiljene lokacije ", "Nedavne" ili "Direktorijum" i izaberite kontakt sa liste da biste otvorili meni "Poziv".

3

Tapnite na još (···· i Uredi i pozovi. Otvoriće se meka tastatura i možete izvršiti potrebne promene.

4

Kada uredite stavku, pritisnite zeleno dugme "Pozovi".

1

Otvorite meni "Poziv" tako što ćete izabrati stavku "Poziv" sa početnog ekrana i tapnuti na polje "Pretraži".

2

Otvoriće se meka tastatura i možete otkucati ime, broj ili video adresu kontakta. Takođe možete uneti video adresu da biste se pridružili ili započeli planirani sastanak. Dodirnite zeleno dugme "Pozovi" da biste ga pozvali.