Iz kontrolnog čvorišta

Podskupu konfiguracija uređaja za pojedinačne uređaje u sobi i radnom stolu i Webex tabli direktno iz kontrolnog čvorišta. Pročitali ste pristup konfiguracijama koje nije moguće promeniti iz kontrolnog čvorišta.

Sa lokalnog Web interfejsa

Na lokalnom Veb interfejsu sobe ili desk uređaja ili Webex, možete pristupiti svim njegovim konfiguracijama. Takođe možete da vidite sve njegove parametre statusa. Pored toga, možete odabrati unapred definisane konfiguracije uređaja kao što su soba za brifing i praćenje prezentatora. Takođe vam je predstavljen niz alatki za integratore, kao što su uređivač kontrole u sobi i uređivač makroa.

Uređaji povezani sa Webex Edge za uređaje koji rade pod operativnim sistemom CE9.14.5 i kasnijim

Za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje koji rade pod operativnim sistemom CE9.14.5 i novijoj, možete da imate pristup konfiguracijama uređaja iz kontrolnog čvorišta i da ih upišete. Da biste omogućili pristup upisivanja za Webex Edge za uređaje, idite na lokaciju Uređaji > Postavke > Webex Edge za uređaje i prebacite se na allow Control Hub za upravljanje konfiguracijama.

Kada dozvolite upravljanje konfiguracijom iz kontrolnog čvorišta, uređaj će zanemariti konfiguracije iz sistema za obezbeđivanje, kao što su postavke obezbeđivanja prilagođavanja (makroi i brendiranje). Ovo se ne primenjuje na konfiguracije koje nisu dostupne iz kontrolnog čvorišta, kao što su konfiguracije mreže i poziva. Ako onemogućite upravljanje konfiguracijom iz kontrolnog čvorišta, a režim kontrole konfiguracije je podešen na Unified CM, konfiguracije se vraćaju tako da odražavaju promene izvršene iz sistema za obezbeđivanje. Više informacija o režimu kontrole konfiguracije potražite u vodiču za konfiguraciju funkcija za Unified CM.

Pristup čitanju je dostupan i bez dozvoljavanja kontrolnom čvorištu da upravlja konfiguracijama.

Zahteve:
 • Potreban vam je pristup kontrolnom čvorištu.

 • Uređaj mora biti u istoj organizaciji kao i kontrolno čvorište.

 • Za lokalni Veb interfejs potrebno je IP mogućnost povezivanja sa uređajima, što obično znači da morate da budete na istoj mreži.

Ograničenja:
 • Lokalnom Veb interfejsu ne možete da pristupite iz kontrolnog čvorišta ako koristite Internet Explorer.

1

Iz prikaza klijenta u utorak https://admin.webex.com na uređaje i izaberite uređaj koji želite da konfigurišete.

2

Idite na opciju "Konfiguracije" i izaberite stavku "Sve konfiguracije".

Možete da potražite konfiguraciju koju želite da promenite ili da se krećete do njih.

Kada potvrdite ili napišete vrednost koju želite da postavite, kliknite na dugme Primeni.

Koristite podrazumevani preklopnik vrednosti "Prati" ako ne želite da postavite određenu vrednost za konfiguraciju. Zatim će slediti podrazumevanu vrednost za uređaj i automatski će se promeniti ako se podrazumevana vrednost promeni u budućoj softverskoj ispravci.

Odeljak Primenjene promene prikazuje sve promene konfiguracije koje ste napravili otkako ste otvorili prozor "Napredne konfiguracije uređaja" u kontrolnom čvorištu. Svaka stavka prikazuje i staru i novu vrednost za promenjenu konfiguraciju. Konfiguracije koje nisu mogle biti promenjene, na primer zbog problema na strani servera, pojavljuju se crvenom bojom. Promene konfiguracija napravljene pomoću drugih metoda pristupa, kao što je direktno korišćenje API uređaja ili lokalnog Veb interfejsa uređaja, ne pojavljuju se ovde.

Kada veb interfejsu pristupate preko kontrolnog čvorišta, kreira se privremeni lokalni Webex administrator. Konfiguracijama i programu možete pristupiti i u odnosu na uređaj bez prolaske kroz kontrolno čvorište. Zatim morate podesiti lokalnog administratora, integrator , RoomControl ili korisnika korisnika. Više o ulogama lokalnih korisnika pročitajte u članku Administracija lokalnih korisnika.

Nakon prvog otvaranja i ako ste podesili lokalnog administratorskog korisnika na uređaju, veb interfejsu možete pristupiti direktno tako što ćete otvoriti Veb pregledač i otkucati https://<endpoint ip ili ime glavnog računarskog sistema>.

U suprotnom, morate se prijaviti preko kontrolnog čvorišta.

Konfiguracije i statusi

Na lokalnom Veb interfejsu stranice "Konfiguracija i status" možete pronaći ispod kartice "Podešavanje".

Primer: Promenite podrazumevanu jačinu zvuka na 60.

 • Otvorite karticu Podešavanje i izaberite stavku Konfiguracija. Zatim pronađite stavku > DefaultVolume i postavite je na 60.

Primer: Proverite koji je to trenutni zvuk.

 • Otvorite karticu Podešavanje i izaberite status. Zatim pronađite stavku jačine zvuka > zvuka i pročitajte njenu vrednost.

1

Iz prikaza klijenta u https:/​/​admin.webex.com stranici " , idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste.

2

Idite na podršku i izaberite stavku Web portal.

3

Otvoriće se novi prozor Veb pregledača https://<endpoint ip ili ime glavnog >. Ako je proces potvrde identiteta, koji uključuje i kontrolno čvorište i uređaj, uspešan, pokreće se Web sesija.

Postavke za uređaj možete pronaći u vodiču "Administrator" za lokalnu verziju uređaja.

Neke konfiguracije se primenjuju samo na lokalne registrovane uređaje i uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje. Među konfiguracijama koje se ne mogu primeniti za Webex registrovane osmišljavanje su sve one koje se odnose na H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Da biste pronašli vodiče za administratore , idite na stranicu dokumentacije serije i krećite se do vodiča za održavanje i upravljanje. Izaberite najnoviju verziju koja je dostupna za vaš proizvod. Neke funkcije opisane u ovim vodičima nisu dostupne za Cisco Webex registrovanih uređaja.

Konfiguracije za Webex registrovane uređaje

Sledeće konfiguracije nisu dostupne direktno iz kontrolnog čvorišta za Webex registrovanih uređaja:

 • Mreža[уреви]

 • Eksperimentalni

 • H323

 • Telefonski imenik

 • Obezbeđivanje

 • Protokol podrazumevanog poziva konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • Upravljanje korisnikom

 • Blizine

 • Mrežne usluge

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • GUTLJAJ

Konfiguracije za uređaje povezane sa Webex Edge za uređaje

Kada omogućite da kontrolno čvorište bude vlasnik konfiguracije, uređaj prestaje da prihvata unos iz Unified CM za sledeće konfiguracije:

 • Podrazumevana vrednost zvuka

 • CallHistory režim

 • Režim automatskog odgovora/odlaganje konferencije

 • Režim konferencije FarendControl

 • Konferencija MaxTotalTransmitCallrate

 • Konferencija MaxTotalReceiveCallrate

 • Konferencija MicUnmuteOnDisconnect

 • Režim više tačaka konferencije

 • Usluge objekta

 • Http režim usluge mreže

 • NetworkServices Smtp

 • Režim mrežnih usluga

 • Telnet režim usluge mreže

 • Dozvoljen wifi usluge NetworkServices

 • Režim serijskogporta/prijavljivanje

 • Kontrola pripravnosti/odlaganje/radnja

 • Ime sistemske pošte

 • Oblikovanje vremena /oblikovanje datuma

 • Dolazna beleška o pristupačnosti korisničkog interfejsa

 • UserInterface CustomMessage

 • Karakteristike korisničkog interfejsa pozivaju joinWebex

 • Režimmena postavki korisničkog interfejsa

 • Upravljanje korisničkim upravljanjem LDAP

Sledeće konfiguracije su postavljene od Unified CM i iz kontrolnog čvorišta su samo za čitanje:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • Mrežne usluge https

 • Mrežne usluge Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • Upnp usluge mreže

 • WiFi usluga mreže

 • SystemUnit CrashReporting

 • Protokol podrazumevanog poziva konferencije

 • Režim šifrovanja konferencije

 • Telefonski imenik