З Control Hub

У Control Hub ви маєте доступ лише до деяких налаштувань пристроїв серії Board, Desk і Room. Налаштування, які не можна змінювати в Control Hub, доступні лише для перегляду.

Ви можете налаштувати всі пристрої у своїй організації, які працюють на RoomOS або пов’язані з Webex Edge для пристроїв. Налаштування можна змінювати незалежно від стану пристрою. Зміни застосуються, щойно пристрій буде онлайн.

З локального вебінтерфейсу

У локальному вебінтерфейсі можна виконувати всі налаштування та переглядати параметри стану. Крім того, ви можете вибрати попередньо визначенні конфігурації пристроїв, наприклад конференц-зал і відстеження доповідача. Також доступні кілька інструментів для інтеграторів, наприклад UI Extensions Editor та Macro Editor.

Пристрої, пов’язані з Webex Edge для пристроїв

У Control Hub у вас є дозвіл на перегляд і записування для конфігурацій пристроїв, пов’язаних із Webex Edge для пристроїв, на яких використовується CE9.14.5 або пізніші версії. Щоб увімкнути дозвіл на записування для Webex Edge для пристроїв, виберіть Devices (Пристрої)> Settings (Налаштування)> Webex Edge for Devices (Webex Edge для пристроїв) і активуйте перемикач Allow Control Hub to manage configurations (Дозволити Control Hub керувати конфігураціями).

Якщо ви дозволите керування конфігураціями з Control Hub, пристрій ігноруватиме конфігурації системи підготовки, наприклад налаштування підготовки кастомізації (макрос і брендинг). Це не стосується конфігурацій, що недоступні з Control Hub, наприклад конфігурацій мережі та викликів. Якщо вимкнути керування конфігураціями з Control Hub і назначити керування конфігураціями диспетчеру Unified CM, конфігурації знову зміняться на налаштовані системою підготовки. Дізнатися більше про режим керування конфігураціями можна в посібнику з налаштування функцій для Unified CM.

Щоб отримати дозвіл на перегляд, не потрібно активувати керування конфігураціями з Control Hub.

Вимоги:
 • Вам потрібен доступ до Control Hub.

 • Пристрій має бути в тій самій організації, що й Control Hub.

 • Для локального вебінтерфейсу вам потрібно підключитися до пристроїв через IP, для чого зазвичай потрібно бути в тій самій мережі.

Обмеження:
 • Якщо ви використовуєте Internet Explorer, у вас не буде доступу до локального вебінтерфейсу з Control Hub.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https://admin.webex.com, перейдіть у розділ Devices (Пристрої) і виберіть пристрій, який потрібно налаштувати.

2

Перейдіть у розділ Configurations (Конфігурації) і натисніть All Configurations (Усі конфігурації).

Ви можете виповнити пошук потрібної конфігурації або перейти до неї через меню.

Виберіть або введіть потрібне значення та натисніть Apply (Застосувати).

Активуйте перемикач Follow default value (Використовувати значення за замовчуванням), якщо не хочете задавати конкретне значення для конфігурації. У такому випадку для пристрою використовуватиметься значення за замовчуванням. Якщо в майбутньому оновленні воно зміниться, то для пристрою використовуватиметься нове значення за замовчуванням.

У розділі Applied changes (Застосовані зміни) указано всі зміни конфігурацій, які ви зробили з моменту відкриття вікна Advanced Device Configurations (Розширені конфігурації пристрою) у Control Hub. У кожному записі вказано старе та нове значення зміненої конфігурації. Конфігурації, які не вдалося змінити через проблеми на стороні сервера або інші, помічаються червоним. Тут не показуються зміни до конфігурацій, зроблені іншим способом, наприклад напряму за допомогою API або локального вебінтерфейсу пристрою.

Масове налаштування пристроїв дає змогу змінити конфігурації одночасно на кількох пристроях серії Board, Desk і Room.

1

Відкрийте подання клієнта на сайті admin.webex.com і виберіть Devices (Пристрої). Виберіть потрібний пристрій зі списку.

2

Виберіть Edit Devices (Редагувати пристрої). Виберіть Device Configurations (Конфігурації пристроїв) у меню праворуч.

3

У майстрі масового налаштування можна виконати пошук потрібної конфігурації або знайти її в списку.

 • Якщо ви шукатимете конфігурацію, то зможете перейти до ней прямо з результатів пошуку.

 • Якщо ви побачите потрібну конфігурацію в списку, то натисніть її, щоб переглянути параметри.

У списку конфігурацій указано всі конфігурації, доступні для всіх вибраних пристроїв. Наведіть курсор на пункт Products (Продукти), щоб побачити, до яких пристроїв застосовується конфігурація або діапазон значень.

4

Щоб змінити параметри, використовуйте повзунок, розкривний список або поле вводу. Якщо у вибраних вами пристроїв різні діапазони значень, пристрої відображатимуться як окремі екземпляри. Щоб скасувати зроблену тільки що зміну, натисніть Clear (Очистити).

Якщо ви хочете повернутися до значення за замовчуванням, активуйте перемикач Default (За замовчуванням).

5

Коли внесете всі необхідні зміни, натисніть Next (Далі) у правому нижньому куті екрана.

6

Перевірте зміни й натисніть Apply (Застосувати) для підтвердження.

На сторінці перевірки ви також можете видаляти та редагувати зміни. Щоб видалити зміну, натисніть значок видалення. Щоб редагувати зміну, натисніть значок ручки. Відредагуйте конфігурацію та натисніть Next (Далі), щоб повернутися на сторінку перевірки.

7

Перевірте зміни та натисніть Apply (Застосувати) для підтвердження.

Ви можете переглянути змінені конфігурації в списку дій адміністратора. Перейдіть у розділ Troubleshooting (Усунення несправностей) і натисніть Admin (Адміністратор). Виберіть запис зі списку, щоб переглянути зміни.

Ви можете зберегти застосовані конфігурації як шаблони, щоб використати їх потім. Для цього натисніть Save as New Template (Зберегти як новий шаблон).

У вас є доступ до локального вебінтерфейсу з Control Hub або напряму з пристрою. Якщо доступ здійснюється через Control Hub, створюється тимчасовий локальний користувач – адміністратор Webex. Для прямого доступу створіть на пристрої одного з таких користувачів: адміністратор, інтегратор, RoomControl або користувач (подробиці див. в статті Адміністрування локальних користувачів). Так ви зможете напряму отримувати доступ до вебінтерфейсу, відкривши веббраузер і ввівши адресу у форматі http(s)://<IP кінцевого пристрою або ім’я хоста>.

Щоб отримати доступ до вебінтерфейсу через Control Hub:

1

Відкрийте подання клієнта на сайті https:/​/​admin.webex.com, перейдіть на сторінку Devices (Пристрої) і виберіть пристрій у списку.

2

Перейдіть у розділ Support (Підтримка) і натисніть Web Portal (Вебпортал).

3

У веббраузері відкриється нове вікно з адресою http(s)://<IP кінцевого пристрою або ім’я хоста>. Якщо процес автентифікації, у якому задіяні Control Hub і пристрій, пройде успішно, почнеться вебсеанс.

4

У локальному вебінтерфейсі ви знайдете вкладки Configurations (Конфігурації) і Statuses (Стани) на сторінці Settings (Налаштування).

Ви можете переглянути відомості про налаштування свого локального пристрою в посібнику адміністратора.

Деякі конфігурації застосовуються тільки до локальних пристроїв і пристроїв, пов’язаних із Webex Edge для пристроїв. До конфігурацій, що не застосовуються до зареєстрованих у Webex пристроїв, відносяться всі конфігурації, пов’язані з H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity та керуванням дальньою камерою.

Щоб знайти посібники адміністратора, перейдіть на сторінку з документацією для своєї серії та знайдіть розділ Maintain and Operate Guides (Посібники з експлуатації та обслуговування). Виберіть останню версію, доступну для вашого продукту. Деякі функції, описані в цих посібниках, недоступні для пристроїв, зареєстрованих у Cisco Webex.

Конфігурації для пристроїв, зареєстрованих у Webex

Ці конфігурації недоступні прямо з Control Hub для пристроїв, зареєстрованих у Webex:

 • Мережа

 • Експериментальні

 • H323

 • Телефонна книга

 • Підготовка

 • Протокол DefaultCall для конференцій

 • Режим шифрування конференцій

 • UserManagement

 • Proximity

 • NetworkServices

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • SIP

Налаштування пристроїв, пов’язаних із Webex Edge для пристроїв

Коли активуєте керування налаштуваннями з Control Hub, пристрій перестає приймати команди від Unified CM для таких конфігурацій:

 • DefaultVolume для аудіо

 • Режим CallHistory

 • Режим/затримка AutoAnswer для конференцій

 • Режим FarEndControl для конференцій

 • MaxTotalTransmitCallrate (конференції)

 • MaxTotalReceiveCallrate (конференції)

 • MicUnmuteOnDisconnect (конференції)

 • Режим MultiPoint для конференцій

 • FacilityService

 • Http-режим NetworkServices

 • NetworkServices Smtp

 • Режим NetworkServices Ssh

 • Режим NetworkServices Telnet

 • NetworkServices (Wi-Fi дозволено)

 • Режим/вхід Serialport

 • Контроль/затримка/робота режиму очікування

 • Назва SystemUnit

 • TimeFormat /DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface Features Call JoinWebex

 • Режим UserInterface SettingsMenu

 • UserManagement LDAP

Ці конфігурації задані з Unified CM. Для них у Control Hub ви маєте дозвіл лише на перегляд:

 • NetworkServices Http Proxy

 • NetworkServices H323

 • NetworkServices Https

 • NetworkServices Snmp

 • NetworkServices Ssh HostKeyAlgorithm

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wi-Fi

 • SystemUnit CrashReporting

 • Протокол DefaultCall для конференцій

 • Режим шифрування конференцій

 • Телефонна книга