• Na uređaju možete da Webexsastanke i lične cimere sve dok ste domaćin sastanka. Ako se na deljenom uređaju viрate, otkucajte pin domaćina koristeжi uređaj kada sastanak započne.

  • Možete da snimite Webex prostora aplikacije na uređaju kada je uređaj u ličnom režimu. Zatim možete da započnete snimanje sastanka sve dok ste prisutni u pozivu za sastanak. Moguće je snimiti sastanak sa deljenog uređaja, ali samo ako je uređaj prisutan u pozivu za sastanak.

  • Snimanje sa samo jednom osobom nije podržano.

1

Kada se naрete na sastanku, poиnite snimanje tako љta жete izabrati stavku " Više", "Snimi " i " Započni snimanje".

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak počeo i da vide na svom ekranu .

Snimanje možete da pauzirate tako što ćete izabrati stavku Snimanje zapisa i pauziranje. Da biste ponovo započeli snimanje, kliknite na dugme "Nastavi snimanje".

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak pauziran i da vide na svom ekranu .
2

Kada završite, možete da zaustavite snimanje tako što ćete izabrati stavku Više i Zaustavi snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak zaustavljen i da se vidi na njihovom ekranu .

3

Snimak je dostupan kada se sastanak završi. Ako se radi o sastanku Webex ličnoj sobi, dobijate e-poruku sa vezom do snimka i možete da je delite sa drugim učesnicima. Ako se radi o Webex prostora, veza za snimanje se postavlja u prostor.

1

Kada se naрete na sastanku, poиnite da snimate tako љta birate stavku "Snimi" i "Započni snimanje".

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak počeo i da vide na svom ekranu .

Snimanje možete da pauzirate tako što ćete izabrati stavku Snimanje zapisa i pauziranje. Da biste ponovo započeli snimanje, kliknite na dugme "Nastavi snimanje".

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak pauziran i da vide na svom ekranu .
2

Kada završite, možete da zaustavite snimanje tako što ćete izabrati stavku Zaustavi snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak zaustavljen i da se vidi na njihovom ekranu .

3

Snimak je dostupan kada se sastanak završi. Ako se radi o sastanku Webex lične sobe, dobijate e-poruku sa vezom do snimka i možete da je delite sa drugim učesnicima. Ako se radi o Webex prostora, veza za snimanje se postavlja u prostor.