Kada ste u pozivu, brzo prevucite prstom na gore da biste otvorili prekidač zadataka i dodirnite dugme veb aplikacije da biste otvorili aplikaciju. Dodirnite deli da biste delili aplikaciju u pozivu.Veb aplikacija je automatski vidljiva svim učesnicima.

1

Kada ste u pozivu, dodirnite dugme "Početak".

2

Izaberite Veb aplikaciju koju želite da delite. Veb aplikacija je automatski vidljiva svim učesnicima.


Web aplikacije nisu dostupne na DX70 i DX80.

Kada ste u pozivu, dodirnite bilo gde na ekranu i izaberite Veb aplikaciju koju želite da delite. Veb aplikacija je automatski vidljiva svim učesnicima.