Možete se priključiti Zoom sastancima preko svog uređaja Webex Board, Desk i Room serije omogućavanjem u kontrolnom čvorištu. Ovo se podešava od strane vaših administratora sistema i zavisi od tipa Webex uređaja koji imate. Kada se ovo podesi, možete da jednostavno unesete broj sastanka i lozinku bez potrebe da pravite SIP URI, što vam daje bolje iskustvo priključivanja sastanku.


Room OS 11 iskustvo mora da se omogući.

Priključivanje uz pritisak jednog dugmeta

Opcija jedno dugme za pritisak dostupna je na uređajima kod kojih je hibridni kalendar omogućen. Kada korisnici zakažu Zoom sastanak i uključe Webex uređaje, dugme za priključivanje pojavljuje se na uređaju pre nego što sastanak počne. Jednostavno dodirnite Priključi se da biste ušli na sastanak.

Priključivanje na sastanak pozivanjem

Potreban vam je kod koji ste dostavili u svom kalendaru za poziv ili na kraju veze za sastanak da biste se priključili na Zoom Meeting sa vašim Webex uređajem. Nakon što dobijete ovaj kod možete da se priključite izborom Zoom dugmeta na uređaju.Nakon što dodirnete opciju dalje, izaberite da li ste domaćin sastanka ili ne. Ako ste domaćin, unesite šifru za domaćina.

Kontrole tokom sastanka

Svim kontrolama poziva i funkcijama dostupnim na Zoom sastancima možete da pristupite kada se kontroler dodira poveže na vaš uređaj kao što je prikazano u nastavku.Na Board i Desk serijama, kontrole poziva su iste kao za redovne pozive.

Ograničenja

Dugme za opcije domaćina je uvek vidljivo. Ipak, komande neće raditi ako niste domaćin.

Ako je isključivanje zvuka prilikom priključivanja podešeno na Zoom sastanku, morate da isključite zvuk i uključite zvuk da biste uskladili sa ovom Zoom postavkom.