Du kan delta i Zoom-möten från din Webex-enhet i Board-, Desk- och Room-serien genom att aktivera funktionen i Control Hub. Detta konfigureras av systemadministratörerna och beror på vilken typ av Webex-enhet du har. När den här konfigurationen har gjorts behöver du bara ange mötesnumret och lösenordet, utan att behöva skapa SIP-URI, vilket gör det lättare att ansluta till möten.


Room OS 11 måste vara installerat.

Dela med OBTP-knapp (One Button to Push)

OBTP (One Button to Push) är tillgänglig på enheter där hybridkalendern är aktiverad. När användare schemalägger Zoom-möten och inkluderar Webex-enheter, visas en anslutningsknapp på enheten direkt innan mötet börjar. Tryck på Delta för att gå med i mötet.

Delta genom att ringa in till mötet

Du behöver koden som står i kalenderinbjudan eller i slutet av möteslänken för att delta i ett Zoom-möte med din Webex-enhet. När du har koden kan du ansluta till mötet genom att trycka på Zoom-knappen på din enhet.Efter att ha tryckt på nästa ska du välja om du är mötesvärd eller inte. Om du är värd ska du ange värdlösenordet.

I möteskontroller

Alla samtalskontroller och funktioner som finns tillgängliga i Zoom-möten kan nu öppnas i mötet när en pekkontroller är ansluten till enheten, så som visas nedan.På Board- och Desk-serier är samtalskontrollerna samma som för vanliga samtal.

Begränsningar

Knappen för värdalternativ är alltid synlig. Kommandona fungerar däremot endast om du är värd.

Om ljud av vid anslutning har konfigurerats i Zoom-mötet måste du stänga av ljudet och sedan aktivera det igen för att Zoom-inställningen ska tillämpas på enheten.