U kunt deelnemen aan Zoom-vergaderingen via uw apparaat uit de Webex Board-, Desk- en Room-serie door dit in te schakelen in Control Hub. Dit wordt ingesteld door uw systeembeheerder en is afhankelijk van het type Webex-apparaat dat u hebt. Nadat dit is geconfigureerd, kunt u het vergaderingsnummer en de wachtwoordcode invoeren zonder dat u de SIP-URI hoeft te bouwen, wat zorgt voor een prettigere vergaderingservaring.


De Room OS 11-ervaring moet worden ingeschakeld.

Deelnemen met één druk op de knop

Eén druk op de knop is beschikbaar op apparaten waarop de hybride kalender is ingeschakeld. Wanneer gebruikers Zoom-vergaderingen plannen en Webex-apparaten toevoegen, wordt net voordat de vergadering begint een knop Deelnemen weergegeven op het apparaat. Tik eenvoudigweg op Deelnemen om u bij de vergadering te voegen.

Deelnemen aan de vergadering door in te bellen

U hebt de code nodig die u in uw agenda-uitnodiging of aan het einde van de koppeling naar de vergadering wordt vermeld om deel te nemen aan een Zoom-vergadering met uw Webex-apparaat. Als u de code hebt, kunt u deelnemen aan de vergadering door op de Zoom-knop op uw apparaat te klikken.Nadat u op volgende hebt getikt, selecteert u of u de host bent van de vergadering. Als u de host bent, voert u de wachtwoordcode van de host in.

Besturingselementen in de vergadering

Alle gespreksbesturingselementen en -functies die beschikbaar zijn in Zoom-vergaderingen, kunnen nu worden geopend in de vergadering wanneer een aanraakcontroller op uw apparaat is aangesloten, zoals hieronder wordt weergegeven.Voor de Board- en Desk-serie zijn de gespreksbesturingselementen hetzelfde als voor gewone gesprekken.

Beperkingen

De knop met hostopties is altijd zichtbaar. De opdrachten werken echter niet als u niet de host bent.

Als dempen bij deelname is geconfigureerd in de Zoom-vergadering, moet u het apparaat dempen en het dempen ongedaan maken om deze Zoom-instelling aan te passen.