Kako da pristupim dodatnim informacijama o NBR API-jem?

Kako da pristupim dodatnim informacijama o NBR API-jem?


Napomena:
NBR API se automatski omogućavaju kada je omogućen NBR (čak i ako tradicionalni API-je nije omogućen na lokaciji). 

Rešenje:

Odvojeno od API-ja za sastanke, NBR API-je omogućava korisnicima da pristupe informacijama koje nisu dostupne putem Cisco Webex Web Conferencing XML API referentnog vodiča. Korisnici mogu da preuzmu sve metapodatke koji su povezani sa snimkom (Chat, Q&A, Anketa, Informacije o učesniku itd.) koristeći NBR API-je. Pored toga, API-i pružaju korisniku jednostavan način za preuzimanje sačuvanih datoteka. Nijedna od ovih sposobnosti trenutno nije izvodljiva korišćenjem XML API-ja.

Dodatne informacije u vezi sa NBR API-jem možete pronaći na https://developer.cisco.com/docs/webex-meetings/#!nbr-web-services-api/overview/

Da li je ovaj članak bio koristan?