Gde mogu da pronađem listu grešaka aplikacija za Webex sastanke za Android?

Gde mogu da pronađem listu grešaka aplikacija za Webex sastanke za Android?

Gde mogu da pronađem listu Android kodova grešaka?

Dobijam poruku o grešci ili broj prilikom pridruživanja na Androidu.

Nije moguće pokrenuti sastanak sa Android uređaja ili mu se pridružiti.

Android lista grešaka.

Kodovi grešaka Webex Android aplikacije:


Uobičajena greška

GreškaPoruka o grešci Android Webex klijentaRešenje
1Došlo je do nepoznate greškeObratite se tehničkoj podršci.
5  
6Cisco Webex sastanci su neočekivano prestaliObratite se tehničkoj podršci.
7  
8Ne možemo da vas povežemo sa Webex uslugom. Obratite se administratoru za pomoć.Kôd greške:8
9Ne možemo da potvrdimo lokaciju jer sertifikat nije pouzdan. Želite li da nastavite? 
10  

Upravljač sastancima
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijentaRešenje
501Pridruživanje sastanku nije moguće. Pokušajte ponovo kasnije.Obratite se tehničkoj podršci.
502Nije moguće započeti sastanak. Pokušajte ponovo kasnije.Obratite se tehničkoj podršci.
503End-to-end šifrovani sastanci nisu podržani na mobilnom uređaju. 
504Organizator sastanka je ograničio pristup ovom sastanku. Obratite se organizatoru sastanka. 
505Administrator Webex lokacije je uključio automatsko snimanje za ovaj sastanak. Međutim, ova funkcija nije podržana na vašem mobilnom uređaju. 
506  
507Ključ hosta koji ste otkucali nije važeći. 
508Povezivanje sa Webex serverom nije moguće.Pokušajte ponovo ili proverite podešavanja mreže.
509Sastanak je završen. 
510T 
511Ne možete da se pridružite sastanku. Došlo je do problema. 
512Ovaj ID registracije je već upotrebljen. Ako pokušavate da se ponovo pridružite sesiji, sačekajte nekoliko minuta i pokušajte ponovo. 

Serverski SSL sertifikat
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijenta
701Ne možete da se pridružite putem audio ili video prenosa jer bezbednosni sertifikat za vašu Webex lokaciju ne može da se potvrdi.
702Ne možete da se pridružite putem audio ili video prenosa jer bezbednosni sertifikat za vašu Webex lokaciju nije pouzdan.
703Ne možete da se povežete putem audio ili video prenosa jer je bezbednosni sertifikat za Webex lokaciju istekao ili je izmenjen tako da više nije važeći.
704Ne možete da se povežete sa audio ili video zapisom zato što je bezbednosni certifikat za Vašu Webex lokaciju opozvan ili zato što je ime na certifikatu netačno.
705Ne možete da započnete sastanak ni da mu se pridružite jer bezbednosni sertifikat za vašu Webex lokaciju ne može da se potvrdi.
706Ne možete da započnete sastanak ni da mu se pridružite jer bezbednosni sertifikat za vašu Webex lokaciju ne može da se potvrdi.
707Ne možete da započnete sastanak ni da mu se pridružite jer je sertifikat za Webex lokaciju istekao ili je izmenjen tako da više nije važeći.
708Ne možete da započnete sastanak ni da mu se pridružite jer je sertifikat za Webex lokaciju istekao ili je izmenjen tako da više nije važeći.

Pridruživanje sastanku nije uspelo (JMF)
GreškaKonstantno imePoruka o grešci Android Webex klijenta
1001WBXJMFTRACEMEETINGCANCELBYUSER______Funkcija "Pridruži se sastanku" nije uspela da pošalje serveru na analizu. Nema poruke o grešci
1002WBXJMFTRACEMEETINGINVALIDDATA_____ 
1003WBXJMFTRACEMEETING___
_AUTONBRNOTSUPPORTED__
 
1004WBXJMFTRACECLIENTNEEDUPDATE_____ 
1005WBXJMFTRACECANNOT____
JOINNOSTARTMEETING
 
1006WBXJMFTRACECANNOT____
JOINNOTSUPPORTTP__
 
1008WBXJMFTRACENOT_ __
_SUPPORTE2EMEETING_
 
1009WBXJMFTRACENOT____
SUPPORTPKIMEETING_
 
1010WBXJMFTRACEINVALIDNETWORK____ 
2000WBXJMFTRACEMEETINGJOINSTART_____ 
3000WBXJMFTRACEMEETINGJOINSUCCESS_____ 

Korisnički interfejs
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijenta
20102Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
20103Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
20105Lozinka je netačna.
20223Pokušavate da zakažete sastanak putem Webex usluge koja još nije podržana na vašem mobilnom uređaju. Da biste odmah zakazali sastanak, uradite to na računaru.
20301Obavezna je lozinka za sastanak.
20302Naveli ste vreme početka sastanka koje je pre trenutnog vremena. Navedite drugo vreme početka.
20303Webex lokacija ne podržava aplikaciju Cisco Webex Meetings.
20304Tip sastanka koji ste izabrali ne podržava mobilni uređaj. Da biste zakazali sastanak, morate koristiti računar.
20305Skratite trajanje sastanka i pokušajte ponovo.
20502Lozinka mora da sadrži i velika i mala slova.
20503Lozinka mora da sadrži određen broj znakova (najmanje %s).
20504Lozinka mora da sadrži brojeve (najmanje %s).
20505Lozinka mora da sadrži slova (najmanje %s).
20506Lozinka mora da sadrži određeni broj specijalnih znakova (najmanje %s).
20507Lozinka ne može da bude URL, ime organizatora ni korisničko ime.
20508Lozinka ne može da bude URL, ime organizatora, korisničko ime ni tema sastanka.
20509Lozinka ne ispunjava kriterijume.
20510Korisnička lozinka ne sme da sadrži razmake.
20511Lozinka za sastanak ne sme da sadrži razmake ni sledeće znakove: \ ` " / & < > = [ ].
20629Webex lokacija ne podržava aplikaciju Cisco Webex Meetings.
20700Ova lokacija zahteva noviju verziju Cisco Webex sastanaka.

XML API
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijentaRešenje
31000Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31001Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31002  
31003Povezivanje sa Webex serverom nije moguće.Mreža je nedostupna ili je URL adresa Webex lokacije netačna. Pokušajte ponovo ili proverite informacije o nalogu.
31004Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31006Sastanak nije pronađen. Proverite informacije o sastanku i pokušajte ponovo. 
31007  
31010Povezivanje sa Webex serverom nije moguće.Pokušajte ponovo ili proverite podešavanja mreže.
31012Sastanak je u toku. 
31013Administrator zahteva da se prijavite da biste se pridružili sastanku. 
31015Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31050Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31051Ne možete da se prijavite u ovu mobilnu aplikaciju sa tipom naloga. Međutim, i dalje možete da prisustvujete sastancima. 
31052Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31053Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31054Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31055  
31100Pretplata je istekla. 
31101Pretplata je neaktivna. 
31102Netačna URL adresa Webex lokacije.Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
31103 Obratite se administratoru lokacije.
31104 Obratite se administratoru lokacije.
31105Lozinka ne ispunjava kriterijume za lozinku na lokaciji. 
31106Da biste se pridružili sastanku, administrator zahteva da se prijavite na %1$s. Trenutno ste prijavljeni na drugoj lokaciji. Želite li da se prijavite na tačnu lokaciju? 
31150 Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
31151 Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
31152Ne možemo da potvrdimo vaš nalog.Obratite se administratoru lokacije.
31153Nalog je istekao.Obratite se administratoru lokacije.
31154Vaš domaćin nalog je neaktivan. Da biste se prijavili, obratite se administratoru lokacije da biste aktivirali nalog.Obratite se administratoru lokacije.
31155Nalog je zaključan.Obratite se administratoru lokacije.
31156Od vas se zahteva da promenite lozinku na računaru. 
31157Lozinka je istekla.Obratite se administratoru lokacije.
31158Lozinka je resetovana.Obratite se administratoru lokacije.
31159  
31160Zbog prevelikog broja neuspelih pokušaja moraćete da pokušate ponovo za 10 minuta ili da se prijavite pomoću računara. 
31161Postoji problem sa vašim nalogom. Prijavite se pomoću računara da biste saznali više. 
31162Lozinka je istekla. 
31163Unesite tražene informacije, npr. temu sastanka i lozinku, na stranici „Pokreni sastanak sada“ u okviru „Podešavanja“ na Webex lokaciji. Zatim pokušajte ponovo. 
31164Funkcija „Pokreni sastanak sada“ nije dostupna na vašoj lokaciji. Obratite se administratoru da biste dobili još informacija. 
31165Sastanak je ažuriran. Osvežite sastanak i pokušajte ponovo. 

URL API
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijentaRešenje
31200Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31201Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31202Povezivanje sa Webex serverom nije moguće. 
31203Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31204Lozinka za sastanak je netačna. Pokušajte ponovo ili se obratite organizatoru. 
31205Sastanak nije pronađen. Proverite informacije o sastanku i pokušajte ponovo. 
31206 Proverite informacije o nalogu.
31207 Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
31208Vaš domaćin nalog je neaktivan. Da biste se prijavili, obratite se administratoru lokacije da biste aktivirali nalog. 
31209Nalog je zaključan. 
31210Lozinka je resetovana.Obratite se administratoru lokacije.
31211 Promenite lozinku na računaru.
31212Lozinka je istekla. 
31213Sastanci koji se plaćaju prema upotrebi nisu podržani na vašem mobilnom uređaju. 
31214Sastanci koji se plaćaju prema upotrebi nisu podržani na vašem mobilnom uređaju. 
31215Sastanci putem ličnih konferencija nisu podržani na vašem mobilnom uređaju. 
31216Sastanci putem ličnih konferencija nisu podržani na vašem mobilnom uređaju. 
31217End-to-end šifrovani sastanci nisu podržani na mobilnom uređaju. 
31218End-to-end šifrovani sastanci nisu podržani na mobilnom uređaju. 
31219Sastanak nije započet. 
31220Možete da napustite ovaj sastanak, ali samo organizator može da ga završi. 
31221Opcija pridruživanja sastancima sa mobilnog uređaja je isključena na Webex lokaciji.Pridružite se sastanku na računaru.
31222Opcija pridruživanja sastancima sa mobilnog uređaja je isključena na Webex lokaciji 
31223Webex lokacija nije kompatibilna sa aplikacijom Cisco Webex Meetings.Obratite se administratoru lokacije.
31224Došlo je do greške na serveru.Obratite se tehničkoj podršci.
31225Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka. 
31226Povezivanje sa Webex serverom nije moguće. 
31227Webex centar za događaje i Centar za podršku nisu dostupni na mobilnim uređajima.Pridružite se sastanku na računaru.
31128  
31229Webex lokacija ne podržava pridruživanje sastancima sa mobilnih uređaja.Pridružite se sastanku na računaru.
31230  
31231Nemate privilegiju da zakazujete sastanke. Obratite se administratoru za pomoć. 
31232Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, završite jedan od sastanaka koji ste započeli, a zatim pokušajte ponovo. 
31233Nemate dozvolu da započnete ovaj sastanak. Obratite se organizatoru sastanka za više informacija. 
31234Proverite informacije o sastanku i pokušajte ponovo. 
31235Ponovni unos dijaloga "ID registracije" 
31236Organizator još nije započeo sesiju. Pokušajte ponovo kasnije ili se obratite organizatoru. 
31237Svaka sesija iz ove serije časova zahteva jedinstveni ID registracije. Da biste se pridružili ovoj sesiji, registrujte se za nju.<a href="https://www.cisco.com"></a> 
31238Nemate dozvolu da započnete ovaj sastanak. Obratite se organizatoru sastanka za više informacija. 
31239Nemate dozvolu da započnete ovu sesiju. Obratite se organizatoru sesije za više informacija. 
31240Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer je već u toku. 
31241Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo. 
31242Lozinka je istekla. 
31243Vreme sastanka se preklapa sa periodom zakazanog servisnog održavanja. Zakažite drugo vreme i pokušajte ponovo. 
31244Nevažeći dijalog lozinke liste panela. 
31245Još ne možete da započinjete događaje na mobilnom uređaju. 
31246Proverite informacije o događaju i pokušajte ponovo. 
31247Nevažeći dijalog e-pošte liste panela 
31248Ovo je budući događaj iz serije periodičnih sastanaka. Možete da započnete samo sledeći predstojeći sastanak. 
31249Ovo je protekli događaj iz serije periodičnih sastanaka. Možete da započnete samo sledeći predstojeći sastanak. 
31250Obavezna je lozinka za sastanak. 
31251Nije moguće započeti sastanak. Željene opcije za funkciju „Pokreni sastanak sada“ podešena su na centar za podršku, što nije podržano na mobilnim uređajima. Započnite sastanak na računaru. 
Cisco Webex Meetings 
GreškaPoruka o grešci Android Webex klijenta
17001Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer je već u toku.
17002Naveli ste vreme početka sastanka koje je pre trenutnog vremena. Navedite drugo vreme početka.
17003Sastanak je završen.
17004Ne možete otkazati ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17005Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17006Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17007Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17008Sastanak nije započet.
17009Organizator sastanka je ograničio pristup ovom sastanku. Obratite se organizatoru sastanka.
17010Lozinka za sastanak je netačna. Pokušajte ponovo ili se obratite organizatoru.
17011Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17012Proverite informacije o sastanku i pokušajte ponovo.
17013Ne možete otkazati ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17014Nema poruke
17015Nema poruke
17016Nema poruke
17017Nema poruke
17018Obavezna je lozinka za sastanak.
17019Nema poruke
17020Nema poruke
17021Proverite e-adresu ili lozinku i pokušajte ponovo.
17022Ne možete da otkažete ovaj sastanak jer je već u toku.
17023Ne možete otkazati ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17024Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer je već u toku.
17025Ne možete da uređujete ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17026Ne možete da se pridružite ovom sastanku jer se on već dogodio.
17027Nema poruke
17028Nemate privilegiju da zakazujete sastanke. Obratite se administratoru za pomoć.
17029Pokušavate da zakažete sastanak putem Webex usluge koja još nije podržana na vašem mobilnom uređaju. Da biste odmah zakazali sastanak, uradite to na računaru.
17030Opcija pridruživanja sastancima ili započinjanja sastanaka sa mobilnog uređaja je isključena. Obratite se administratoru lokacije da biste dobili više informacija.
17031Nema poruke
17032Ne možete da započnete ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17033Ne možete da se pridružite ovom sastanku jer se on već dogodio.
17034Vaš nalog je neaktivan. Obratite se administratoru za pomoć.
17035Pokušajte ponovo da se prijavite ili se obratite administratoru.
17036Webex lokacija ne podržava aplikaciju Cisco Webex Meetings.
17037Pokušavate da zakažete sastanak putem Webex usluge koja još nije podržana na vašem mobilnom uređaju. Da biste odmah zakazali sastanak, uradite to na računaru.
17038Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17039Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17040Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17041Premašićete broj sastanaka koji mogu da se održavaju istovremeno. Da biste započeli ovaj sastanak, zatvorite jedan od već započetih sastanaka.
17042Nemate privilegiju da zakazujete sastanke. Obratite se administratoru za pomoć.
17043Nema poruke
17044Nema poruke
17045Nema poruke
17046Ne možete otkazati ovaj sastanak jer se on već dogodio.
17047Ne možete da se pridružite sastanku. Sastanak je zakazan putem Webex usluge koju vaš mobilni uređaj još ne podržava. Da biste se odmah pridružili sastanku, uradite to na računaru.
17048Završi klijenta sastanka

Da li je ovaj članak bio koristan?