Lozinka sesije se ne prikazuje na stranici sa informacijama o sesiji kada kliknem na vezu pridruživanja

Lozinka sesije se ne prikazuje na stranici "Informacije o sesiji" kada kliknem na vezu za pridruživanje.

"Nabavite lozinku sesije od domaćina" pojavljuje se u odeljku sa lozinkama na stranici sa informacijama o sesiji.

"Nabavite lozinku za sastanak od domaćina" pojavljuje se u odeljku sa lozinkama stranice sa informacijama o sastanku.

Rešenje: Počevši od Webex Business Suite ( WBS ) 39.2 , iz bezbednosnih razloga, pozvani gosti koji su

odjamćeni više nemaju pristup svojoj lozinki za sastanak ili sesije sa javno dostupne stranice sa informacijama o sastanku ili sesiji.Javno dostupna ICS datoteka koja se može preuzeti sa stranice sa informacijama o sastanku ili sesiji takođe ne sadrži lozinku.Umesto toga, oni moraju da se jamo domaćinu za lozinku ili da se pozivaju na poziv e-pošte.

Pozvani koji su zvanično pozvani i dalje imaju pristup lozinki za sastanak ili sesiju putem poziva putem e-pošte ili prijavljivanjem na lokaciju.

Da li je ovaj članak bio koristan?