Katıl Bağlantısını Tıklatınca Oturum Bilgileri Sayfasında Oturum Parolası Görüntülenmiyor

Katıl bağlantısına tıklayana kadar oturum parolası, Oturum Bilgileri sayfasında görüntülenmiyor.

Oturum bilgileri sayfasının parola bölümünde "Lütfen oturum parolanızı toplantı sahibinden alın" görünür.

Toplantı bilgileri sayfasının parola bölümünde "Lütfen toplantı parolanızı toplantı sahibinden alın" görünür.Çözüm: Webex Business Suite (WBS) 39.2'den itibaren, güvenlik nedenleriyle oturumu silen konuk davetliler artık genel kullanıma açık toplantı veya oturum bilgileri sayfasından toplantı veya oturum parolalarınaerişemeyecektir.Toplantı veya oturum bilgileri sayfasından indirilebilir herkese açık ICS dosyası da parolayı içermemektedir.Bunun yerine, parola için toplantı sahibiyle iletişim kurması veya e-posta davetine göndermesi gerekir.

Resmi olarak davet edilen davetliler, hâlâ e-posta davetleri aracılığıyla veya sitede oturum aarak toplantı veya oturum parolasına erişimleri vardır.

Bu makale yararlı oldu mu?