Sessionslösenordet visas inte på sidan Sessionsinformation när jag klickar på länken Delta

Lösenordet för mötet visas inte på sidan Sessionsinformation när jag klickar på länken Delta.

"Hämta sessionslösenordet från din värd" visas i avsnittet lösenord på mötesinformationssidan.

"Be värden om möteslösenordet" visas i avsnittet Lösenord på mötesinformationssidan.

Lösning: Från och med Webex programsvit för företag

(WBS) 39.2 kommer gästinbjudna, som har loggat ut, av säkerhetsskäl inte längre att ha tillgång till sina mötes- eller sessionslösenord från informationssidan till de allmänt tillgängliga mötena ellersessionerna.Den allmänt tillgängliga ICS-filen som kan hämtas från mötets informationssida innehåller inte heller lösenordet.Istället måste de kontakta värden för lösenordet, eller referera till deras e-postinbjudan.

Inbjudna som är officiellt inbjudna har fortfarande tillgång till mötet eller sessionslösenordet antingen genom sin e-postinbjudan eller genom att logga in på webbplatsen.

Var den här artikeln användbar?