Kreirajte jedan broj i posegnite za lokacijom

Funkcija „Single Number Reach“ se ne podešava automatski kada je usluga pružena. Da bi korisnici mogli da počnu da koriste funkciju Jednostruki broj, prvo morate da napravite Jednostruki broj za lokaciju, a zatim da dodelite broj telefona koji će se koristiti kao portal Jednostruki broj.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com, idite na Usluge u levoj navigacionoj traci i kliknite na Pozivanje > Funkcije > Jednostruki broj.

2

Kliknite na Kreiraj pojedinačni broj.

3

Unesite sledeće informacije:

  • Lokacija

  • Ime dometa jednog broja

  • Broj telefona

  • Proširenje (opcionalno)

  • Jezik najave

4

Izaberite ko može da koristi portal Single Number Reach - Svi u kompaniji ili samo korisnici na ovoj lokaciji.

5

Da biste omogućili režim nečujnog poziva, označite polje za potvrdu režima nečujnog poziva.

6

Kliknite na dugme Kreiraj.

Šta je sledeće

Kada se za lokaciju kreira jedinstveni broj REACH, administrator ili korisnici na toj lokaciji mogu da konfigurišu uslugu.

Nabavite listu pojedinačnih brojeva koje možete da pronađete na brojevima telefona

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com, idite na Usluge u levoj navigacionoj traci i kliknite na Pozivanje > Funkcije > Jednostruki broj.

2

Kliknite na Izvezi da biste preuzeli CSV datoteku sa listom pojedinačnih brojeva REACH.


 
Spisak za izvoz možete da suzite na lokaciju tako što ćete izabrati lokaciju sa padajuće liste pre nego što kliknete na Izvezi.