Kreirajte jedan broj i posegnite za lokacijom

Funkcija doseg jednog broja se ne koristi automatski kada podesiti kada se dodeli privilegija za uslugu. Da bi korisnici mogli da počnu da koriste funkciju Jednostruki broj, prvo morate da napravite Jednostruki broj za lokaciju, a zatim da dodelite broj telefona koji će se koristiti kao portal Jednostruki broj.
1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu Usluge > Pozivanje > funkcije > doseg jednog broja.

2

Kliknite na Kreiraj pojedinačni broj.

3

Unesite sledeće informacije:

  • Lokacija

  • Ime dometa jednog broja

  • Broj telefona

  • Proširenje (opcionalno)

  • Jezik najave

4

Izaberite ko može da koristi portal Single Number Reach - Svi u kompaniji ili samo korisnici na ovoj lokaciji.

5

Da biste omogućili režim nečujnog poziva, označite polje za potvrdu režima nečujnog poziva.

6

Kliknite na dugme Kreiraj.

Šta je sledeće

Kada se za lokaciju kreira jedinstveni broj REACH, administrator ili korisnici na toj lokaciji mogu da konfigurišu uslugu.

Konfiguriši domet jednog broja za korisnike

Lične brojeve korisnika možete dodati kao domet jednog broja. Dodati brojevi zvone kada korisnik primi poziv na Webex Calling primarnom broju. Korisnik može da koristi ili primarni broj ili bilo koji od dodatih brojeva za upućivanje odlaznih poziva. Kada korisnik upućuje odlazne pozive, pozivalac ID primarni broj Webex Calling se koristi za identitet.

Pre nego što počnete

Domet jednog broja podesiti za lokaciju korisnika.

1

Prijavite se u Control Hub i pristupite opciji "Upravljanje > korisnicima".

2

Izaberite korisnika i kliknite na karticu Pozivanje.

3

Idite u odeljak "Korisničko iskustvo poziva" i izaberite domet jednog broja (office Anywhere).

4

Uključite preklopnik.

5

Unesite ime i broj telefona koji će se koristiti kao broj za domet jednog broja korisnika i izaberite polje za potvrdu.

Kada dodate novi broj telefona, broj se aktivira. Da biste deaktivirani, opozovite izbor polja pored stavke broj telefona.

6

Kliknite na opciju "Opcije dolaznih poziva" da biste omogućili bilo koje od sledećih podešavanja za ovu broj telefona:

  • Ne prosleđuj pozive – korisnički pozivi se ne prosleđuju, čak i prosleđivanje poziva je omogućen.
  • Potvrda odgovora – Kada neko pozove korisnika, od njih se traži da pritisne taster pre nego što se poveže. Ova opcija omogućava pozivaocima da znaju da njihov poziv automatski prelazi na broj dometa jednog broja (office Anywhere).

 

Takođe možete da dodate još jedan lični broj klikom na " Dodaj drugi lični broj", a zatim pratite prethodne korake.

7

Kliknite na Sačuvaj.


 

Korisnik takođe može sam da konfiguriše i upravlja pojedinačnim brojem na korisničkom portalu. Više detalja potražite u članku Konfigurisanje dometa jednog broja (office Anywhere). Sve promene ovih podešavanja koje je načinio korisnik odraziće se i na portal korisnika i na platformi Control Hub.

Nabavite listu pojedinačnih brojeva koje možete da pronađete na brojevima telefona

1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu Usluge > Pozivanje > funkcije > doseg jednog broja.

2

Kliknite na Izvezi da biste preuzeli CSV datoteku sa listom pojedinačnih brojeva REACH.


 
Spisak za izvoz možete da suzite na lokaciju tako što ćete izabrati lokaciju sa padajuće liste pre nego što kliknete na Izvezi.