Dugme za pridruživanje na uređaju serije Board, Desk i Room

Bilo koji od ovih metoda korisnici mogu da koriste za zakazivanje sastanaka i zakazivanje Cisco uređaja sa dugmetom "Pridruži se":

Webex sastanci

Da biste obezbedili pritisak na jedno dugme na Cisco uređajima, morate da primenite hibridni kalendar. Detalji o primeni zavise od vrste okruženja kalendara koje imate i od tipa uređaja.

Jedno dugme za pritisak na dostupnost za različite tipove sastanaka

Sledeće tabele prikazuju situacije u kojima usluga hibridnog kalendara može da pruži OBTP bilo lokalnim ili krajnjim tačkama registrovanim u oblaku.

Hibridni kalendar radi na uređajima koji mogu da se registruju u Webex oblaku koristeći RoomOS.

Tabela 1. OBTP za usluge sastanka

Tip sastanka

TMS se pomoću XE

Hibridna usluga kalendara

Webex

Samo PT-zakazano

Da

Sastanak u ličnoj sobi

Samo PT-zakazano

Da

Cisco Meeting Server

Da

Da

Microsoft Teams

Ne

Da

Google Meet

Ne

Da

Treće lice

Ne

Da

Tabela 2. Platforma kalendara po usluzi
Platforma kalendara

TMS kojim se upravlja

Hibridna usluga kalendara

Microsoft Exchange

Da

Da

O365

Da

Da

Google kalendar

Ne

Da

Tabela 3. Podrška za uređaj

Uređaj

TMS kojim se upravlja

Hibridna usluga kalendara

OS/CE sobe

Da

Da

CTS

Da

Ne

MXP

Da

Ne

C serija

Da

Ne