Bli med-knappen på videoenheter og Webex-tavler

Brukere kan planlegge møter og inkludere videoenheter og Webex Boards som viser Bli med-knappen ved hjelp av en av disse metodene:

Webex-appmøter
Webex-møter
Andre typer møter

Hvis du vil angi én knapp for å trykke på videoenheter, distribuerer du hybridkalenderen. Detaljene for distribusjonen avhenger av hvilken type kalendermiljø du har, og av enhetstypen.

Én knapp for å øke tilgjengeligheten for ulike typer møter

Tabellene nedenfor viser situasjonene der hybrid kalendertjeneste kan gi OBTP til lokale eller skyregistrerte sluttpunkt.

Hybrid kalender kjører på enheter som kan registrere seg i Webex-skyen ved hjelp av RoomOS.

Tabell 1. OBTP for møtetjenester

Møtetype

TMS-administrert med XE

Hybridkalendertjeneste

Webex

Bare PT-planlagt

Ja

Personlig møterom

Bare PT-planlagt

Ja

Cisco-møteserver

Ja

Ja

MS Cisco Webex-team

Nei

Ja

Google Meet

Nei

Ja

Tredjepart

Nei

Ja

Tabell 2. Kalenderplattform etter tjeneste
Kalender-plattform

TMS-administrert

Hybridkalendertjeneste

Microsoft Exchange

Ja

Ja

O365

Ja

Ja

Google Calendar

Nei

Ja

Tabell 3. Støtte for enheter

Enhet

TMS-administrert

Hybridkalendertjeneste

Rom OS/CE

Ja

Ja

Cts

Ja

Nei

MXP

Ja

Nei

C-serien

Ja

Nei