Cisco Desk Camera je dizajnirana da funkcioniše van okvira sa podrazumevanim postavkama. Međutim, postavke možete da prilagodite pomoću aplikacije Cisco Desk Camera tako da zadovoljava vaše mrežne, slikovne i video zahteve.

Pre nego što počneš

Aplikacija Cisco Desk Camera podržava Windows i macOS. Uverite se da računar ispunjava ili premašuje minimalne zahteve. Za sistemske zahteve pogledajte Sistemske zahteve aplikacije Cisco Desk Camera.

1

Preuzmite instalator aplikacije za operativni sistem računara. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Idite na Cisco Accessory Hub i izaberite stavku Aplikacije za pribor.

    Hvatanje ekrana za Cisco Accessory Hub matičnu stranicu

    Izaberite verziju kompatibilnu sa operativnim sistemom za preuzimanje.

    Hvatanje ekrana za izbor verzije operativnog sistema

  • Idite na Cisco Software Download i preuzmite najnoviju verziju koja je kompatibilna sa vašim operativnim sistemom. Prijavljivanje je obavezno za preuzimanje.
2

Dvaput kliknite na izvršnu datoteku da biste pokrenuli instalaciju.

3

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.