Cisco Desk Camera jest przygotowana do działania przy użyciu ustawień domyślnych. Ustawienia można jednak dostosować przy użyciu aplikacji Cisco Desk Camera, aby spełniały wymagania dotyczące sieci, obrazu i nagrania wideo.

Zanim rozpoczniesz

Aplikacja Cisco Desk Camera obsługuje systemy Windows i macOS. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania lub też je przekraczają Aby uzyskać wymagania systemowe, patrz wymagania systemowe aplikacji Cisco Desk Camera.

1

Pobierz instalatora aplikacji systemu operacyjnego komputera. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do Cisco Accessory Hub i kliknij pozycję akcesoria aplikacje.

    Cisco Accessory Hub strona główna, przechwytywanie ekranu

    Wybierz wersję zgodną z systemem operacyjnym, którą chcesz pobrać.

    Zrzut ekranu z wybraną wersją systemu operacyjnego

  • Przejdź do oprogramowania Cisco Download i Pobierz najnowszą wersję zgodną z systemem operacyjnym. Do pobrania wymagane jest logowanie
2

Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

3

Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie