Cisco Desk Cameraär utformad för att funktioner ska tas bort från lådan med standardinställningarna. Men du kan anpassa inställningarna med appen Cisco Desk Camera så att den uppfyller nätverks-, bild-och video krav.

Innan du börjar

Appen Cisco Desk Camera har stöd för Windows och MacOS. Se till att datorn uppfyller eller överskrider lägstakraven. För system kraven, se system krav för appen Cisco Desk Camera.

1

Ladda ned installationsprogrammet för datorns operativsystem. Gör något av följande:

  • Gå till Cisco Accessory Hub och klicka på tillbehörs program.

    skärmbild av startsidan på Cisco Accessory Hub

    Ladda ned den version som är kompatibel med ditt operativsystem.

    skärbild som visar valet av OS-version

  • Gå till Cisco Software Download (Nedladdning av Cisco-programvara) och ladda ned den senaste version som är kompatibel med ditt operativsystem. Du måste logga in för att kunna ladda ned filen.
2

Dubbelklicka på den körbara filen för att starta installationen.

3

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.