Pre nego što počnete

Administrator je omogućio uključivanje za vas.

1

Idite na https://settings.webex.com, izaberite Webex Calling.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala izaberite opciju " Podešavanja pozivanja " i izaberite " Dodatne funkcije".

3

Idite na " Dodsebe" i uključite preklopnik ako ne smetate drugima da svratite na pozive. Zatim odlučite da li želite da reprodukujete ton upozorenja koji vas obaveštava kada se neko pridružuje vašem pozivu.

Pre nego što počnete

Administrator je omogućio uključivanje za vas.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na " Dodsebe" i uključite preklopnik ako ne smetate drugima da svratite na pozive. Zatim odlučite da li želite da reprodukujete ton upozorenja koji vas obaveštava kada se neko pridružuje vašem pozivu.