Kada ste povezani sa računarom, fotoaparat može da radi sa aplikacijom Webex aplikacijom i Webex Meetings kao ulaznim uređajem za video i audio.

Kameru možete da koristite sa aplikacijom Webex i Webex Meetings za video sesije kako bi drugi učesnici mogli da vas vide. Kameru možete izabrati pre nego što se pridružite sastanku ili tokom sastanka.

Pre nego što počnete

  • Zatvorite bilo koje aplikacije koje mogu da koriste kameru.

  • Povežite fotoaparat sa računarom.

1

Odaberite fotoaparat kao uređaj za unos video zapisa.

  1. Iz prozora sastanka za spajanje ili prozora sesije kliknite na strelicu padajućeg menija na prozoru Zaustavi video zapis ili Pokrenite video dugme.

  2. Odaberite fotoaparat sa liste kamera.

2

(Opcionalno) Odaberite mikrofon integrisan u fotoaparat kao ulazni kanal zvučnog signala.

  1. Iz prozora sastanka za spajanje ili prozora sesije kliknite na strelicu padajućeg menija na prozoru Priguši ili Dugme "Unmute ".

  2. Odaberite fotoaparat sa liste mikrofona .

Aplikaciju "Webex" možete da konfigurišete tako da koristi mikrofon na fotoaparatu kao podrazumevani ulazni uređaj za zvuk za pozive i sastanke.

Pre nego što počnete

Povežite fotoaparat sa računarom.

1

Kliknite na sliku profila u aplikaciji Webex, a zatim izaberite stavku Aplikacija

  • U operativnom sistemu Windows: idite na Podešavanja >Video
  • Na macOS-u: idite na Preferences > Video
2

Odaberite fotoaparat sa liste za povlačenje mikrofona.

3

(Opcionalno) Podesite nivo unosa prevlačenjem klizača jačine zvuka nalevo ili nadesno.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Aplikaciju "Webex" možete da konfigurišete tako da koristi Cisco Desk kameru kao podrazumevanu kameru za video pozive ili sastanke.

Pre nego što počnete

Povežite fotoaparat sa računarom.

1

Kliknite na sliku profila u aplikaciji Webex, a zatim izaberite stavku Aplikacija

  • U operativnom sistemu Windows: idite na Podešavanja >Video
  • Na macOS-u: idite na Preferences > Video
2

Odaberite fotoaparat sa liste za povlačenje kamere.

3

Proverite polje omogući HD potvrdu da bi video zapis bio jasniji.


 

Webex aplikacija automatski prilagođava rezoluciju video zapisa na osnovu brzine internet veze i mogućnosti računara.

4

(Opcionalno) Kliknite na dugme "Promeni virtuelnu pozadinu" i odaberite zamagljenu o virtuelnu pozadinu koju ćete koristiti.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.